815 кандидати вече са се възползвали от възможността да се заявяват през СЕУ интервенциите за Кампания 2023. Те са очертали 99 098 ха, включени в  26 358 парцела. 

Гласувайте: Планирате ли инвестиции в стопанството си през тази година?


Общо до момента за Кампанията са отворени 26 480 заявления, с които се кандидатства за интервенциите на площ, като в тях са очертани 572 878 парцели с обща площ 2 230 839.73 хектара, уточняват от Фонда. 

За интервенциите, които са на глава животно има подадени 6383 заявления и са декларирани 435 220 животни, от които 323 357 дребни преживни и 111 863 едри животни.

Общо досега в Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) има регистрирани 56 432 земеделски стопани. 

 

Настоящата кампания е първа от новия програмен период, като интервенциите, схемите и мерки, включени в Стратегическия план са 51. Почти половината от тях се прилагат за първи път. 

Средният наклон за всеки заявен за подпомагане парцел и видим за съответния бенефициер, ще се определя на база информация, извлечена от цифровия модел на релефа и ще става след приключване на очертаването на парцелите, като резултатите от тези изчисления ще бъдат включени към данните за всеки конкретен парцел в заявлението, припомнят от ДФЗ. 

Предлагат удължаване на кампанията по директни плащания

Засега в СЕУ може да се заявяват интервенции, за които има действаща нормативна уредба. В индивидуалните профили на стопаните са заредени всички актуални данни за Кампания 2023, предоставени от външни институции. В това число влизат цифрови географски слоеве, данни за брой и вид животни, референтна и специализирана информация.

Системата вече е отворена и всички налични функционалности в нея са достъпни за работа от земеделските стопани.