По данни на земеделското министерство средните цени на едро и на дребно на брашното за страната остават без промяна спрямо предходната седмица.

Леко покачване в цената на пилешкото месо

По области, търговията с брашно на тържищата е в широкия ценови диапазон от 0,60 лв./кг във Враца, до 1,05 лв./кг в София. В пет от области се отчита седмично повишение на стойностите от 3,9% до 6,7%, най-чувствително във Пловдив, докато в други четири продуктът поевтинява в рамките на 1,6% - 8,2%  - Силистра. Тези разнопосочни изменения се компенсират и средната цена на едро на брашното за страната се задържа на ниво от 0,78 лв./кг.

Средно за страната, маржът между цените на едро и на дребно на брашното е 0,22 лв./кг за големите търговски вериги и 0,27 лв./кг – за по-малките магазини, като най-голям е за ГТВ в Пловдив - 0,45 лв./кг, а за ДТО във Враца – 0,50 лв./кг. В област София цената на дребно в ГТВ е с 0,06 лв./кг по-ниска от тази на едро.