От една година компанията Топ Микс вече е HL-TopMix – партньор на световния немски производител на фуражи HL Hamburger Leistungsfutter. Как се израства в тази сфера и как се прилага немският дългогодишен опит в българска среда, Фермер.БГ разговаря с Пламен Даскалов, съдружник в българо-немското дружество и един от основателите на компанията.

 

Г-н Даскалов, впечатляващи са резултатите, които виждаме към днешна дата, които сте постигнали в завода, поздравления! Да кажем, как се впечатлява и привлича такъв голям инвеститор от ранга на HL Hamburger Leistungsfutter, с който сте партньор от година?

Още когато сме се виждали с вас преди време, бяхме вече в напреднал стадий на строителство на сградата, в която след това монтирахме оборудването. Изграждането на този проект беше планирана инвестиция. Нашата цел бе да се развием, искахме да разполагаме с най-добрата технология на българския пазар. Именно затова едно от тези дългосрочни намерения включваше точно това – изграждане на една качествена инвестиция, реализирането ѝ под формата на едни добри продукти и привличане на интерес от страна на качествен стратегически световен инвеститор.
 


Кой беше ключовият момент за изграждане на тази качествена инвестиция, с която да привлечете и европейския си партньор?

Когато започнахме инвестицията в самото начало, все още нямаше европейски програми за финансиране, нямаше и мярка, по която да кандидатстваме. Докато стигнем до самото строителство на завода обаче, започна приемът на проекти от старата Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Тя съвпадна с нашите начертани планове и ние се възползвахме. Възползвахме се обаче по-скоро не от това да спестим от инвестицията, чрез субсидията, която получаваме. Напротив, финансирането ни даде възможност да не правим компромиси в цялата технология. Именно затова ПРСР дойде толкова навреме, че ние изключихме всички компромиси и направихме един перфектен завод!

 

С това ли впечатлихте и сегашните си партньори?

При първото посещение на техните управители, те наистина видяха нещо, което им направи много силно впечатление. Самите ние може би не осъзнавахме до този момент какъв е бил крайният резултат като изградена технология. Сами разбирате, че ние сме били част от изграждането на всичко това и когато човек постигне нещо, счита, че това си е най-нормалното нещо. Единият управител от немската компания, тогава даде своята първата оценка, която за нас и до днес си остава голямо признание: „Аз съм бил в не малко заводи в цяла Европа и толкова добре уреден завод и такава технология може да бъде срещнат на много малко места в Европа“.


За европейските мащаби България като цяло е малък пазар, означава ли, че немският ви партньор е решил да работите съвместно и да инвестират в завода с цел разширяване на пазарните си позиции?

Точно така, дългосрочните намерения на HL Hamburger Leistungsfutter са свързани с експанзия на местния пазар и този в околните страни и Русия. Тази идея бе представена пред техните външни търговски партньори. Сливен е една добра отправна точка за околните дестинации със своето ключово местоположение съвсем близо до пристанище, еднакво отдалечен от Букурещ, от Истанбул, от София.

 

Какво ви донесе партньорството с HL Hamburger Leistungsfutter?

Ние винаги сме били наясно, че тук можем да изградим една хубава модерна технология и че разполагаме със специалисти. Но не само ние, но и колегите ни в България, нямаме това ноу хау, което чуждите компании са изградили в 100 и повече години история. Нашият партньор е със 137-годишна история, тясно свързана с много натрупан опит във всяко едно отношение.
 


Една година след започване на вашето партньорство, към днешна дата каква е равносметката за взетото решение относно развитието на компанията?

От година ние сме ефективни съдружници и 360 дни като цяло са и много, и малко за една цялостна равносметка. Това е период, който продължава и към момента за напасване на взаимоотношения, като култури и като начин на работа. Ние винаги сме се стремили да постигнем един немски модел на правене на бизнес. Това е свързано с изключително внимание към клиента, много добри, ясни и прозрачни взаимоотношения с него, в основата на които стои партньорството.

 

Разширили сте капацитета на производство, което неминуемо ще доведе и до нови продукти на пазара?

В началото на тази година изградихме втора производствена линия, която да е специализирана за производство не само на комбинирани фуражи, а и на специални продукти. Партньорите ни харесаха концепцията заводът да може да се надгражда. Това и направихме с тях. Ние вече имаме тази нова линия и успешно започваме да налагаме нашите нови продукти.
 


Многократно споменавате немското ноу хау. Да кажем в какво се изразява това и най-вече какви бенефити носи за фермерите?

Аз съм бил свидетел как при тях един продукт докато излезе на пазара, той бива тестван – една голяма дълга процедура по тестове, обратна информация, публикуване на съответни трудове. Всичко това може да отнеме от 6 до 24 месеца докато един продукт мине цялата тази процедура и се докаже. Нашите колеги от Германия работят с два специализирани института. Самите те разполагат и със собствени ферми, опитни стопанства, в които тестват своите продукти, разбира се не само в собствени ферми. Така че в действителност зад немския опит стоят истински проверени технологии с гарантирано качество.

 

Наистина ли, ако фермерите започнат да хранят животните си с иновативни фуражи ще увеличат добивите си от мляко?

Да, наистина това е така. В действителност, фермерите, ползвайки такива продукти, могат да оптимизират въобще продуктивността на стопанствата си. Въпрос на желание на клиента е какъв вариант да избере, но в основата стоят тези продукти. Естествено, това не са магически продукти които сами по себе си да премахват всички проблеми. Тук от основно значение е и цялостния бизнес на фермера. За да може да има при него нужните резултати, този фермер трябва да спазва основните принципи на отглеждане на животни, включително разбира се тяхното хранене. Ако това е на лице, едни такива продукти наистина се оказват много добре работещи и оптимизиращи, тоест дават по-високи печалби при фермерите.
 


Вашето разрастване ще промени ли конюнктурата на пазара с фуражи?

Разбира се, ние не сме сами на пазара, имаме своите конкуренти и уважението към тях. Всъщност всички знаем, че последната година е много тежка за почти всички въдства в България и не само в България, а и на Европейско ниво. Естествено в момента ние също изпитваме затруднения и нашите планове, които сме правили за тази година, не успяваме да ги постигнем, но пък точно чрез тези нови и иновативни продукти ние смятаме, че можем да отговорим на това предизвикателство, на това свиване на животновъдството и въобще проблемите, пред които се изправя и българското животновъдство.

 

Как ще подпомогнете именно животновъдния сектор в този критичен момент?

Ние сме се ориентирали не само да продаваме едни продукти за изхранване на животни, а и да даваме своите препоръки и да консултираме нашите клиенти така, че те да могат да постигнат по-добри резултати. Определено считаме, че разполагаме с много добри специалисти, имаме постоянен съпорт от германските ни колеги, включително германски специалисти, които гостуват тук при нас. Винаги можем да бъдем в полза на нашите клиенти, така че чрез нашите продукти да постигнат по-добри резултати.
 


Какво предстои за HL-TopМix?

Знаете, че в такива времена на кризи, плановете се скъсяват малко като срокове – и ако примерно краткосрочен план нормално означава наистина 1 година, вече краткосрочен план са следващите 3-6 месеца. Това, върху което ние наистина сме се насочили, освен стандартните продукти, с които сме известни, е да излезем на пазара в следващите месеци и с някои нови продукти, както и да популяризираме тези, които към момента вече сме разработили.

 

Кои са новите продукти и към кои животновъди ще бъдат насочени?

Насочени са към всички сектори в животновъдството. Вече имаме много добри успешни резултати при млечните крави, имаме много добри резултати с нашия нов продукт Wisan-Raps и при птици. Насочили сме се и към сектор свиневъдство. Тук предстоят някои опити, в които да докажем, че и в България този продукт може да работи много добре в сектор свиневъдство и да носи ползи на фермерите, това в Германия отдавна е доказано. Това е нещото, с което ние смятаме да бъдем различни – налагаме специализирани продукти.По какъв начин могат да поръчат фермерите ваши продукти, как е организиран търговския процес?

Спецификата на този сектор е такава, че най-добрият контакт с нашите клиенти е директният контакт. Естествено, че ние сме дали възможност за контакт с нас и запознаване с нашите продукти чрез електронни медии, чрез фирмена уеб страница и други канали, но най-добрият контакт, това е директният контакт с фермера. Така нашите специалисти оказват съдействие, консултации, препоръки за отглеждане на животните в дадената ферма. По този начин фермерите, с които работим, виждат ползите от тази комплексна услуга – тоест не само продажба на нашите продукти, а една цялостна консултативна дейност към тях.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!