Политическият сезон започна, а с него и законодателната дейност. Пламен Абровски отново оглави Комисията по земеделие в Народното събрание. Разговаряме по актуални теми и какво, според него, е на дневен ред в сектора. 

ДФЗ отговаря: Индикативният график е готов, но чака одобрение

- Г-н Абровски, бяхте в екипа от преговарящи за съставяне на коалиционно споразумени. Част от заложеното във Вашата програма влезе в него, но имаше и неща, с които вие не бяхте съгласни. 

- Така е, в коалиционното споразумение залегнаха и някои спорни моменти. Например, изваждането на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) от Министерството на земеделието (МЗм). За агенцията по горите се споразумяхме да бъде разделен контролът от стопанската дейност. В момента един човек отговаря за сечта и той отговаря за контрола дали правилно се сече. Докато това е на едно място, кражбата няма да спре. 

За БАБХ, ако сте обърнали внимание в споразумението, почти няма никакви насоки по какъв начин тя ще се отдели. Моето лично мнение е, че ако въобще е възможно БАБХ да се отдели, това ще бъде изключително дълъг, сложен и труден процес. 
Рисковете с излизането от МЗм граничат с националната ни сигурност, защото говорим за контрола върху всички препарати за растителна защита и регистрацията им, говорим за контрола върху всички ветеринарно-медицински продукти, за контрола при производството и продажбата на храни и т.н. БАБХ е един свръх контролен орган и ролята й е да контролира. 

- Това е и заявката - да продължи да го прави. 

- Да. Но въпросът е, ако въобще може да се отдели, по какъв начин ще стане това. Защото връзката министерство - БАБХ - ДФЗ е толкова неразривна, че ако допуснем грешка и не урегулираме правилно взаимоотношенията между тези органи, шансът да навредим е много голям. 

Никой не казва как ще се случи това и точно по тази причина на заседанието на комисията по земеделие в Народното събрание този четвъртък (20 януари, 2022 г.) една от точките е представяне на визията на проф. Христо Даскалов за това отделяне. 
По време на коалиционните преговори той беше единственият човек, който настояваше това да се случи, но тогава тази визия не беше показана. 

Важни са стъпките, важни са процесите. Ще ви дам пример. През 2019-а или 2020-а, ако не ме лъже паметта, се оказа, че изведнъж държавата спира да извършва лабораторни проби за болестта “луда крава”, въпреки че сме длъжни да го правим. Това заболяване е зооноза и е опасно и за хората. 

Оказва се, че в дълъг период от време - около година, година и половина, БАБХ не е правила тези проби. Друг е въпросът къде е бил министърът, който е трябвало да контролира това? Но това е една функция на държавата, ако тя изведнъж спре да я извършва, няма кой да я контролира и няма кой да я накаже. Хипотетично министърът е можел да реагира, защо не е, това е тема на друг разговор и са намесени и други органи. 

Ако ние извадим БАБХ от министерството без да създадем вътрешни контролни механизми, ще се окаже, че не сме направили нищо. Утре пак ще решат, че няма да изпълняват пробите и никой нищо няма да може да им каже. Ако в сегашната ситуация има поне на хартия разписани някакви правила за контрол, когато тази агенция излезе и мине под шапката на министър-председателя, как ще се упражнява контрол върху нея? Лично премиерът ли?

- Предполагам, че тези въпроси ще ги зададете на проф. Даскалов?

- Оттук трябва да тръгнем, а не знам дали ще ни стигне времето. Но трябва да си отговорим най-вече на въпроса “Защо”. Какво целим с това отделяне? Защото когато пишем закони, ние трябва да го направим с ясната идея какви ще са действията зад една разпоредба. 
Факт е, че в агенцията има нужда от отчайваща реформа, но това няма да стане, ако просто я местим от една институция в друга. С това няма да се постигне нещо. Факт е нуждата от реформа, факт е, че заплатите в агенцията трябва да се увеличат, че въобще трябва да започне да работи и да има ясни правила. 

- Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“* също ще се мести. Планира се тя да премине към Министерството на финансите.

- По време на коалиционните преговори, хората, които отговаряха  и водиха преговорите за сектор “Земеделие”, с тях и с мен лично никой не е коментирал, че ще се мести агенцията по сертификация. Не че това е проблем, но просто не е коментирано. За мен няма значение сертифициращият орган къде ще бъде, защото той е редно да бъде независим. Затова считам, че не трябва да бъде държавен орган, за да се гарантира правилното, независимо и ефективно функциониране на ДФЗ. Тази роля трябваше да бъде възложена на една от големите, международни счетоводни одиторски компании. 

- Тези дни стана ясно, че на един Ваш въпрос за докладите на тази агенция и одитите на ЕК, които касаят акредитацията на ДФЗ, от министерството отказват да дадат публичен отговор. Обяснява се, че това е “чувствителна информация” и се подлага европейски Регламент като оправдание. Като тази така чувствителна информация се посочва, че ще Ви бъде предоставена за лично ползване. Защо не се публикуват тези доклади и одити? Кое е толкова чувствително, защото съгласете се, така казано веднага публиката се навежда на мисълта, че нещо се крие.

- Зададох този въпрос, защото тази агенция играе ролята на експерт счетоводител в една голяма фирма. Тъй като ЕК дава немалко пари по линия на Първи и Втори стълб на България прави регулярни одити, но не може да проверява абсолютно всички транзакции. 

Именно тази агенция на края на годината извършва проверка на всички транзакции, които са правени от ДФЗ, изготвя доклад за състоянието на фона - наистина огромен по обем, и той се изпраща на ЕК. След като разбрах, че се планира агенцията да се мести, реших да поискам докладите, за да видя какво се е случвало в годините. 

- Те не са публични.

- Не виждам защо да не бъдат. Ако има чувствителна информация, тя може да се заличи. След като се дават на ЕК, аз лично не виждам проблем. В тях има страшно много информация, която, ако се разчете правилно, може да каже какво е правил фондът през дадена година. Факт е, че са огромни по обем като информация. 

Затова предполагам, че отговорът е такъв - едва ли има нещо за криене, а че няма как толкова стотици страници да се публикуват. 

- Да, но думата “чувствителна” не означава обемна. 

- Все още не съм получил информацията. Съмнява ме, че нещо се крие, но ако се крие, то неминуемо ще излезе наяве в даден момент. 

Най-малкото вътре би трябвало да са описани взаимоотношенията ВетИС и ИСАК по отношение на животните, между кръстосаното съответствие и неговото прилагане и контрол. Така аз лично ще добрия представа за състоянието на фонда и като председател на комисията по земеделие ще мога да взимам адекватни решения и в законодателен план. 

- Има ли опасност политиката да надделее във взимането на решения относно Стратегическия план и да се забрави кое е полезно за земеделците?

- Не. Политиката се прави, за да бъде полезна за земеделците. Част от решенията ще се вземат от министъра, част от Народното събрание. Решенията на министъра ще трябва да получат одобрение от министерския съвет, но съгласете се, че след като ги предлага член на кабинета, той трябва да ги съгласува с няколко ведомства. Тук мога да кажа, че едно от големите съгласувания ще бъде с Министерството на околната среда и водите. 

- Промени ли се дневният ред в земеделието? Още ли поземлената реформа и законът за браншовите организации са спешни?

- Радвам се, че по време на преговорите нашите идеи бяха приети. Никога няма да се уморя да го казвам - без поземлена реформа няма да имаме земеделие, няма да напояване... Това е нещо, което в последните 25 години всеки замиташе под килима и се надяваше по време на неговия мандат да няма проблеми. 

- Но има. 

- Когато не се решават и се наслагват един върху друг, точно това става. 

- Не Ви стигна времето в предишния парламент за да се приеме намаляването на ДДС за плодове и зеленчуци на 9%. Сега ще внесете ли отново това предложение? 

- В момента се коментира въобще намаляването на ДДС за малката потребителска кошница, като плодовете и зеленчуците би трябвало да са част от нея. Ако няма съгласие за тази идея, аз ще внеса за плодовете и зеленчуците. 


*Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ е сертифициращ орган по Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.