1761 проекта за над 6 млн. лв. са одобрени и по тях са изготвени договори за финансиране по Националната програма по пчеларство за 2020 г. Това стана ясно по време на онлайн заседание на Консултативния съвет по пчеларство, съобщи Министерството на земеделието (МЗХГ). 

Пръскания: Платформата за оповестяване вече се тества

Най-голям брой проектни предложения са на производители от областите Добрич, Стара Загора, Варна, Плевен и Шумен. 

Към Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) са подадени шест заявления за подпомагане по мярка А, дейност 2 „Обмен на знания и добри технологични практики за отглеждане на пчелните семейства” и дейност 3 „Популяризиране на българските пчелни продукти чрез организиране на базари“. Заявленията са обработени и договорите с бенефициентите са подписани в срок. Тяхната стойност е 22 528 лева. 

Срокът за изпълнение на дейностите по отделните мерки и за подаване на заявления за плащане по Програмата се удължава до 31 август 2020 г.