Започна изплащането на финансовата помощ по Националната програма по пчеларство (НПП) за прием 2020 г, обявиха от ДФ „Земеделие" (ДФЗ).

Държавната помощ за пчеларите е до 7 лв.

До момента са приети близо 670 заявления. По част от тях вече са изплатени заявените средства. За финансовата 2020 г. са сключени 1 708 договора на обща стойност близо 6 млн. лв. (5 950 347 лв.).

Крайният срок за извършаване на инвестициите и подаване на заявление за плащане е удължен до 31 август. 

"Важно изискване е кандидатът да има валидна регистрация като земеделски стопанин в регистъра на земеделските стопани на МЗХГ, да е подал актуална информация за пчелините и броя на пчелните семейства в регистъра на пчелините, воден от БАБХ, да няма задължения към държавния бюджет, да не е осъждан", уточняват от ДФЗ. 

За всяка от посочените в договора дейности от мерките на Пчеларската програма може да бъде подадено отделно заявление за плащане.

В момента се извършват и проверки на място във връзка с реализацията на инвестициите.