Как пчеларите да реализират продукцията по-ефикасно и чрез какви европейски средства могат да финансират дейността си, стана ясно на среща в град Каварна. 
 
 
Форумът, организиран от Областния информационен центъра (ОИЦ) в Добрич и Областния пчеларски съюз „Добруджа”, събра стопани пчелари от трите крайморски общини Балчик, Шабла и Каварна. 
 
В тези места се отглеждат близо 15 000 пчелни семейства от общо 63 000 в цяла Добричка област. 
 
Интерес предизвика подмярка 16.4 за създаване на къси вериги на доставки и развитие на местни пазари, която предстои да бъде отворена. За да може да се възползва от европейско финансиране, Областният пчеларски съюз „Добруджа” работи в момента по регистрирането на кооперация. „По този начин ще можем да упражняваме търговска дейност, тъй като ние сме сдружение с нестопанска цел. 
 
Чрез кооперацията ще можем да предлагаме мед и пчелни продукти, да търсим партньори у нас и в чужбина, тъй като особено навън се говори за количества при сключване на сделките”, разясни Добрин Добрев, председател на съюза. 
 
Снимка: автора 
 
Чрез търговската кооперация пчеларите ще могат да кандидатстват както за европейско финансиране по програми, така и да участват в национални и международни изложения. След регистриране на търговското дружество, от Областния пчеларски съюз планират изграждане на склад, който да бе регистриран като митнически и лицензиран от ветеринарните служби. 
На срещата в Каварна бяха разяснени възможностите, които предоставя подмярка 16.4. Освен създаването и развитието на местни пазари, финансово ще се подпомагат и късите вериги на доставки.
 
Това са доставки, които включват не повече от един посредник между пчеларя и потребителя. С термина „местен пазар” са обозначени тези, които са в радиус от 75 км от мястото на произход на продуктите. Допустими кандидати са организации на земеделски стопани, малки предприятия или търговци на дребно, които работят в обхвата на къса верига на доставка или на местен пазар. 
 
Подмярка 6.3 за подпомагане на малки стопанства също беше във фокуса на срещата в Каварна. По нея могат да кандидатстват земеделски стопани, отглеждащи от 32 до 125 пчелни семейства. Безвъзмездната финансова помощ е в левовата равностойност на 15 000 евро и ще се изплаща на два транша, поясниха експертите. След одобряване на проектното предложение пчеларят може да получи до 10 000 евро, а останалите 5 000 евро – след проверка на изпълнението на бизнес плана. Очаква се приемът на проекти да стартира през май 2019 г.