Пчелари настояват да бъдат включени към третата извънредна помощ заради войната в Украйна. Това се казва в писмо на Браншовия пчеларски съюз - Попово до министъра на земеделието Явор Гечев.

Третата кризисна мярка: Кой, колко ще получи?

Фермерите, занимаващи се с пчеларство, които подкрепят писмото са около 60.

“Всички ние останахме в недоумение от факта, че ние - пчеларите не сме включени в предстоящото подпомагане. Създалата се обстановка в световен мащаб и щетите, които всички ние търпим, смеем да кажем, че сектор Пчеларство е един от най-тежко засегнатите към настоящия момент.

Затова молим да преразгледате и да включите пчеларството в предстоящото подпомагане, защото то е силно  засегнато. На този етап напълно отговаря на критериите за този вид подпомагане. Пчеларството е един важен отрасъл от животновъдството, от който индиректно се облагодетелстват голяма част от растениевъдите, а в действителност ползите от опрашителната дейност се неглижират. Нека не погубваме този така важен отрасъл, който добавя голяма част от добавената стойност в нашата страна”, пише в писмото, предоставено на Агри.БГ.

Според пчеларите, очакванията за новата реколта са още по-страшни от досегашните и касаят най-вече търговията на пчелни продукти в България.  

“Спадът в изкупната цена на пчелния мед е факт и в сравнение с миналата година това са почти 20%. Но това не е най-лошото за нас - производителите на пчелни продукти. Няма почти никакъв интерес от страна на търговците на  пчелен мед  и пчелни продукти, като продукцията  застоява по складовите помещения. Там, където има взети проби на пчелен мед - сделки няма”, добавят пчеларите.

По думите на председателя на съюза Иван Иванов много членове имат дадени проби за акациев мед от отпреди над 3 месеца. 

“Търговците ни отговарят следното: “пазарът е мъртъв, интересът е нулев". Също така наш основен конкурент с по-ниски цени на пчелен мед е  Украйна. Тези продукти са допуснати без мито до 2024 г.  Заради това виждаме черно бъдеще за нашата реколта 2023 г., може би и за реколтата от 2024 г.  Също така един от най-големите играчи на световния пазар на пчелен мед е Китай. По време на Ковид пандемията имаше трудности при реализацията, но за сметка на това, в настоящата ситуация страната реализира две реколти, което допълнително смазва пазара на пчелен мед”, заключват пчеларите.