Три пчеларски съюза настояват за отваряне на схемата за държавно подпомагане de minimis, научи Фермер.БГ.
 
Обединен български пчеларски съюз (ОБПС), Съюза на българските пчелари (СБП) и Сдружение на пчеларите от Клуб № 1 изпратиха писмо до министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов с искане да бъде отпусната минимална държавна помощ, с която пчеларите да бъдат компенсирани заради тежките условия.
 
 
„През последните години загубите на пчелни семейства нараснаха много, което налага необходимостта от подпомагане на пчеларите за възстановяването им. Въпреки, че сега зимата беше мека, пчеларите отново инкасираха загуби, които са средно между 10 и 20 %, дължащи се главно на  възвратните застудявания през месец март. В Северна България загинаха много пчелни семейства. В Разградско, във Видинско, например има големи загуби от 100 пчелни семейства, 70 са загинали на места. Смятам, че имаме основание да искаме de minimis“, коментира Михаил Михайлов, председател на СБП и ОБПС за Фермер.БГ.
 
В писмото се срещат и други мотиви за отпускане на помощта.
 
„Изправени сме и пред липсата на достатъчна паша, породена от измръзването на някои основни медоносни растения. Както е известно, поради обледеняване на пъпките на растенията през месец март на настоящата година, измръзнаха кайсиите, прасковите, черешите и други медоносни видове, в регионите на Силистра, Сливен, Кюстендил.Това изправя пчеларите пред сериозни проблеми по изхранването на пчелните семейства“, пише в писмото.
 
Очакванията на пчеларите са загубите да нарастат поради липсата на естествена храна за пчелите. Поради липсата на цветен прашец пилото е малко и обрича пчелните семейства на отслабване и загиване. Ниските температури и недостатъчната храна могат да доведат и до роене на пчелите.
 
 
В писмото се казва още, че получените средства от минималната помощ, ще бъдат използвани основно за купуване на ветеринарно медицински препарати за борба с болестите, захар за подбудително подхранване и възстановяване на пчелните семейства и за подмяна на восъчни основи.
 
През месец март ресорното министерство утвърди финансов ресурс на стойност 31 453 лв. по Схемата „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия", настъпили през 2017 г.
 
На финансовата подкрепа подлежаха земеделски стопани, включени в Регистъра на издадените констативни протоколи на земеделски стопани с унищожени от природни бедствия селскостопански животни и пчелни кошери, и пчелни семейства през 2017 г., изготвен от МЗХГ. 
 
Заявления за подпомагане по схемата се подаваха от 26 март до 10 април 2018 г., а очакванията са средствата да бъдат изплатени до 25 април 2018 г.
 
Помощ беше отпусната и за животновъди и пчелари от Бургаско. Отпуснатият финансов ресурс бе в размер на 34 117 лв. Помощта трябваше да бъде преведена до 16 април 2018 г.
 
„Отпускането и на подобна помощ е правилно и необходимо. Особено важно е при наводнения, както в Северна България бяха залети и отнесени кошери. Предвид на това, че пчеларите нямат директно подпомагане по линия на ОСП, се надяваме на такива помощи“, допълни Михайлов.