Иван Бялков, председател на Сдружение „Родопска пчела” – Смолян сподели пред Фокус, че пчелите не са застрашени от изчезване и недостигът на пчелни семейства, се дължи на пренастройката в селското стопанство на отглеждането на големи декари и смяната на културите.

 

„От един вид култури се премина на отглеждане на рапица и на друг вид маслодайни култури, за които има търсене в момента и пчеларите не могат да отреагират изведнъж на този вид промяна на растителността, но това с времето ще бъде наваксано. Тук този проблем не съществува", обясни председателят на "Родопска пчела".