На 24 февруари Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) отвори приема по новата Национална програма по пчеларство, която ще се прилага в тригодишния период до 2022 г. Общият й бюджет е 19,2 млн. лв., от които 50% са осигурени от ЕС и 50% – от националния бюджет. За тази година финансовият ресурс е 6 399 307 лв.

Производител: Нужна ни е добра реклама, за да се пласираме на пазара

Между 5 и 18 март пчеларите можеха да кандидатстват по мерки А, Б и Е. От този момент те започнаха да броят дните до подписването на първите договори. Какво се случва с тях, отговарят експертите на ДФЗ за Агри.БГ.

След приключване на обявените приеми по всички мерки е извършено преразпределение на бюджета по Националната програма по пчеларство. Целта е всички кандидати, които отговарят на условията за допустимост по програмата, да бъдат одобрени. 

Вече са подписани договори от страна на ДФ „Земеделие” по мярка А – Техническа помощ, дейност 2 „Обмен на знания и добри технологични практики за отглеждане на пчелните семейства“, и мярка А – Техническа помощ, дейност 3 „Популяризиране на българските пчелни продукти, чрез организиране на базари, в които участват местни пчелари“. 

ДФЗ: Договорите по дейност 2 и 3 от мярка А вече са изпратени за подпис от страна на кандидатите.

По всички останали мерки и дейности се извършва заключителна обработка за определяне на допустимостта на заявленията и се изготвят договори за предоставяне на финансова помощ. 

Всеки кандидат ще бъде уведомен от съответната областна дирекция на ДФЗ за дата и час на подписване на договор, за да се предотврати струпването на хора в условията на коронавирус. От ДФЗ припомнят, че пчеларите могат да извършват всички видове разходи в периода на пчеларската година.

По данни на земеделското министерство по прием 2020 г. от Националната програма по пчеларство са приети около 1776 заявления за подпомагане с общ размер на заявената финансова помощ 6 499 397,32 лв. 

Приети са и 6 заявления за подпомагане на сдружения и групи производители за финансовата 2020 г. с общ размер на заявената финансова помощ около 30 000 лв., по които в момента се сключват договори. 

МЗХГ: По пчеларската програма се очаква да бъдат сключени общо 1680 договора за подпомагане.

В края на месец април Европейската комисия (ЕК) предложи нов пакет от мерки в подкрепа на земеделието заради коронавируса. В сектора на пчеларството се предвижда държавите членки да изменят програмите си за пчеларство, като мерките, планирани за пчеларската 2020 г., да се извършват след 31 юли 2020 г., но не по-късно от 15 септември 2020 г. Тези мерки ще се считат за изпълнени през пчеларската 2020 г. 

Измененията подлежат на одобрение от Комисията преди тяхното прилагане.

Коментарът на ресорното министерство е, че удължаването на срока по извършване на дейностите по програмата ще даде възможност на пчеларите да изпълнят предвидените мероприятия по одобрените проекти. Това ще позволи по-пълното усвояване на бюджета за 2020 г., още повече че средствата не могат да се прехвърлят за следващата пчеларска година.
 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Как МЗХГ ще прилага новите мерки на ЕК?

Новата пчеларска програма тръгва на 24 февруари

Варненски пчелар: Фалшивият мед се открива само в лаборатория