С Присъда от 5.03.2015 г., постановена по НОХД № 98/2015 г., състав на Плевенски окръжен съд ПРИЗНАВА подсъдимата Б.Б.М. за ВИНОВНА в това, че през периода от 14.03.2009 г. до 06.02.2012 г. в с. Гиген, обл. Плевен, като извършител, в съучастие с подсъдимите К.К.М. и Г.Г.М., двамата като подбудители и помагачи, използвала не по предназначение съгласно договор № *** получени финансови средства в размер на 19 556.80 лева от фонд, принадлежащ на Европейския съюз – Европейски земеделски фонд за развитие на земеделските райони, по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г., поради което и на основание чл. 254б, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 и чл.58а ал.4 във вр. с чл.55 ал.1 т.1 НК я ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на присъдата в сила.

 

Със същата присъда, Плевенски окръжен съд ПРИЗНАВА подсъдимата К.К.М. за ВИНОВНА в това, че през периода от 01.01.2008 г. до 14.03.2009 г. в с. Гиген, обл. Плевен, като подбудител и от 14.03.2009 г. до 06.02.2012 г. в с. Гиген, обл. Плевен, като помагач, в съучастие с подсъдимата Б.М., като извършител и с подсъдимия Г.М., като подбудител и помагач, умишлено склонила чрез уговаряне и психически натиск и улеснила чрез съвети, разяснения и оказване на помощ за изготвяне и подаване на заявление и документи в ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция – Плевен подсъдимата Б.М. да не използва по предназначение съгласно договор № *** получени финансови средства. в размер на 19 556.80 лева от фонд, принадлежащ на Европейския съюз – Европейски земеделски фонд за развитие на земеделските райони, по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 г. – 2013 г., поради което и на основание чл. 254б, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 и чл.54 от НК я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.58а ал.1 от НК НАМАЛЯВА така определеното наказание с една трета или подсъдимата К.К.М. да изтърпи наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.


На основание чл.61 т.2 вр. чл.60 ал.1 от ЗИНЗС наложеното на подсъдимата К.К.М. наказание в размер на една година лишаване от свобода да бъде изтърпяно при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ в Затвор.


На основание чл.68 ал.1 от НК подсъдимата К.К.М. да изтърпи и наказанието наложено й с определение № 35/02.03.2011 г. за решаване на НОХД № 1370/2010 г. по описа на РС – гр. Никопол със споразумение в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изпълнение е било отложено, при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ в Затвор.


Със същата присъда, Плевенски окръжен съд ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Г.М. за ВИНОВЕН в това, че през периода от 01.01.2008 г. до 14.03.2009 г. в с. Гиген, обл. Плевен, като подбудител и от 14.03.2009 г. до 06.02.2012г. в с. Гиген, обл. Плевен, като помагач, в съучастие с подсъдимата Б.Б.М., като извършител и с подсъдимата К.К.М., като подбудител и помагач, умишлено склонил чрез уговаряне и психически натиск и улеснил чрез съвети и фактически действия (оказал помощ при прехвърляне на 90 бр. овце на името на подсъдимата Б.Б.М., придружавал я при подписване на договора, при теглене на парите, използвал част от получената финансова помощ за нецелеви плащания и участвал при цялостната продажба на животните) подсъдимата Б.Б.М. да не използва по предназначение съгласно договор № *** получени финансови средства в размер на 19 556.80лв. от фонд, принадлежащ на Европейския съюз – Европейски земеделски фонд за развитие на земеделските райони, по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., поради което и на основание чл. 254б, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 и чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.


На основание чл.58а ал.1 от НК НАМАЛЯВА така определеното наказание с една трета или подсъдимият Г.Г.М. да изтърпи наказание в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ от влизане на присъдата в сила.