Изминалата стопанска година е била сравнително успешна за българските производители на плодове, показват окончателните данни на аграрната статистика, публикувани от земеделското министерство.
 
 
Общият добив на плодове у нас през миналата година се оценява на 228 500 тона или с 3,9% повече в сравнение с 2017 година. Реколтирани са 39 800 хектара с овощни, черупкови и ягодоплодни насаждения.
 
Продукция е прибрана от 88% от плододаващите площи, заети с овощни, черупкови и ягодоплодни насаждения. Поради климатични и други причини около 12% от плододаващите площи не са реколтирани. 
 
Най-засегнати са насажденията с кайсии и праскови – реколтираните площи са с 12% и с 10% по-малко, а прибраната продукция е съответно с 40% и с 16% по-малко.
 
Източник: МЗХГ
 
Общо реколтираните площи през 2018 г. са със 7,8% повече спрямо 2017 г., като най-голям дял заемат черешите – 25,2%, следват сливите – 18,5%. Увеличение на производството има при сливите – със 7 200 тона (+15%), при черешите – с 6 900 тона (+14%) и при ябълките – с 5 300 тона (+12%).
 
Общо 18 600 хектара са били овощните насаждения, невстъпилите в плододаване, отбелязват експертите на министерството. От новосъздадените насаждения през стопанската 2017/2018 година 62% са от костилкови видове, 30% са черупкови, а семковите и други видове заемат 8%. От костилковите видове най-голям е делът на сливите – 54,4%), следвани от черешите – 24,8%.
 
Реализирани са 95% от произведените плодове, като за търговската мрежа са насочени 37%, за преработвателната промишленост – 37,8% от плодовете, а 2,2% са за собствена консумация.