Браншови организации на овощарите у нас се обединиха в общо становище в отговор на писмо от 31 март на МЗХГ от доц. д-р Янко Иванов относно въвеждане на нова мярка за подпомагане на преработвателите в секторите плодове и зеленчуци и други.

Механизъм срещу кризата: Производители на плодове и зеленчуци се обединиха

Производителите на плодове изпратиха писмо до министър Десислава Танева, в което съобщават, че вярват в добрите намерения на министерството, но смятат, че подготвяната мярка за финансова помощ към преработвателните предприятия не само няма да бъде от помощ на реално засегнатите производители, а напротив – ще създаде предпоставки за злоупотреба от недобросъвестни преработватели.

„Не подкрепяме идеята в период на криза да се подкрепят земеделски сектори, които не са приоритетни – преработвателни предприятия за плодове и зеленчуци, за сметка на самите производители на плодове и зеленчуци“, заявяват овощарите.

Те припомнят, че от години преработвателите изкупуват на неоснователно ниски цени земеделската им продукция я класифицират като по-ниско качетво (II-ри и  III-ти клас) с цел изкуствено понижаване на изкупната цена от производителя. 

Другата причина, поради която без обективни критерии се връща българска стока на нейния производител, е, за да се освободи капацитет за приемане на по-евтина вносна, съобщават производителите.

Единици са преработвателните предприятия у нас, които спазват договорените срокове  за плащане. Производители чакат по половин година и повече, за да си получат парите, изтъкват овощарите.

От бранша виждат опасност в кризисната мярка, която да стимулира преработвателите да изкупуват родна продукци и очертават следните слабости в предвидената процедура:

  •  Липсва гаранция, че тя ще намери отражение в изкупната цена, така че произвелият плодовете земеделски стопанин да се възползва реално от тази помощ, а не само преработвателят. 
  •  Ако преработвателите  нямат договори и поръчки от техни купувачи, на база на които те изкупуват суровина, ако складовите им наличности залежават, защото кризата се отразява и на техните пазари, те няма да изкупуват продукцията въпреки насочено към тях субсидиране.  
  • Мярка не гарантира изкупуване на цялото произведено количество плодове на един стопанин.  
  •  Възможна е прекомерна власт на преработвателите, което неминуемо ще ощети земеделските производители. 
  • Мярката може да е в помощ само на производителите на плодове, които се приемат за преработка и при които цената за преработка покрива поне разходите за производството им. 

Овощарите посочват за пример нектарините, които в България никой не преработваЯбълките и крушите пък се преработват почти само за сок, а там цената не може да покрие и малка част от производствените разходи. 

От овощарските асоциации предлагат помощта да се предостави директно на производителите на плодове по следния начин:

•    Финансовата помощ за 1 кг реализирани към преработвател плодове да се равнява на не по-малко от 0,20 лв.  
•    Средствата да се разпределят и изплащат към производителите на плодове  от ДФЗ само срещу представяне на заверени от преработвателите фактури до 30.11.2020 г. 
•    От подкрепата да се ползват всички плодове, които се подпомагат по схемата за обвързано подпомагане. 
•    Подпомагането да е с ограничение в тавана на площите на декар за участие в схемата.  

Друго предложение е, производителите да имат право на подпомагане  до трикратния или четирикратния размер на изискуемите добиви по схемата за обвързано подпомагане.   

Апелираме също и за търсенето на подходящ механизъм за защита и подпомагане на производството на плодове, насочено към пресния пазар. 

В писмото си овощарите заявяват готовност за диалог в търсенето на най-доброто решение за защита на производителите и  покриване на нуждите на пазара.

Писмото е подписано от представителите на Асоциация на овощарите в България, Добруджански овощарски съюз, Съюз на Дунавските овощари и Съюз на овощарите в България.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Браншовици: Да има специален режим на карантина за работниците

Браншовици: Малките фермери са най-застрашени от бедност в кризата

От бранша: Имаме нужда от работници, но ще можем ли да им платим?