Ние сме готови да плащаме за опрашване. Проблемът е, че няма структури, които да осъществяват контрола. Това каза Димитричка Търпанова, заместник-председател на Добруджанския овощарски съюз (ДОС) пред Агри.БГ.

Асоциации настояват за по-справедлива ОСП след 2020 с таван

“Имаме обаче голям проблем с пчеларите, които не гледат съвестно пчелите си и те умират. А след това виновните сме ние - овощарите”, обяснява Търпанова и добавя, че липсата на контрол е водеща.

От своя страна председателят на сдружение “Биологично пчеларство” Петко Симеонов също коментира темата.

Подвижното пчеларство трябва да се регулира в новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. За да могат пчеларите реално да се възползват от подвижното пчеларство, то трябва да се дофинансира”, каза Симеонов.

Мярката за техническа помощ е най-атрактивна за пчеларите

Спънка пред пчеларите, които желаят да практикуват подвижно пчеларство в момента, се оказва най-вече закона. Читатели на Агри.БГ, изпитали недобре уредената законова рамка, също споделят опита си:

“Реших да практикувам подвижно пчеларство - законно! След като се обадих в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пътен лист, ми беше обяснено подробно, че за да изляза на определени места трябва да открия временни животновъдни обекти. За да се случи това обаче е необходимо да открия собствениците, а не арендаторите, на земя в определените блокове. След това трябва да сключа нотариално заверен договор със всеки един собственик, където ще ми бъдат платформите и за всяко едно преместване на пчелите, ще трябва нов такъв договор. От своя страна пък собствениците на земите трябва да си извадят актуална скица и да посочат наем за определеното време, докато цъфти дадената култура”, пише пчеларят в нашия форум, определяйки закона като безумие.

Освен това е необходимо пчеларите да заплатят такса на пчелно семейство - нещо, което също ги спира от прилагане на добрата практика.

Определено през новия програмен период нещо трябва да се промени. Земеделското министерство също е на това мнение. До 10 август се приемаха становища за добри земеделски практики, които трябва да залегнат като мерки в Стратегическия план на страната ни за подпомагане на сектор селско стопанство в ОСП 2021-2027 г. В списъка се откроиха практики за стимулиране на сътрудничеството между растениевъди и пчелари за предоставяне на услуга по осигуряване на естествено опрашване, както и подвижно пчеларство.


Ще влязат ли тези мерки в стратегическия ни план и ще се прилагат ли в новата ОСП предстои да разберем.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.