Помощта се предоставя на малки и средни предприятия от животновъдния сектор за популяризиране на възможностите и постиженията на българските овчарски кучета, под формата на субсидирани услуги от Българския киноложки клуб за Българско овчарско куче (БКК за БОК).
 
Кандидатстването по схемата за участие в киноложки изложби, сключването на договор между ДФ „Земеделие” и БКК за БОК и изплащането на помощта трябва да се извърши до 29 май 2015 г.
 
Максималният бюджет по схемата „Помощ за участие в киноложки изложби” за 2015 г. е 30 000 лева, като Фонд „Земеделие” финансира до 100% от разходите за участие в изложението на овчарски кучета. Допустимите разходи по тази схема са такси за участие, разходи за път и транспортиране на живтотните; за публикации и уебсайтове за обявяване на събитието; наем на изложбени помощи и щандове и разходите за тяхното монтиране и демонтиране.  
 
За да получи помощта за изложба на овчарски кучета, Киноложкият клуб трябва да представи пред ДФЗ документи като договори, сключени между него и земеделските стопани, в които е посочен броят животни, за които ще се извършват услугите, зоотехнически сертификати или сертификати за произход, доказващи породната принадлежност на животните и др.
 
Подборът на животните, които ще участват в изложението на български овчарски кучета, се извършва чрез решение на Управителния съвет (УС) на БКК за БОК, с което се определя броят на животните, възраст, категория, екстериорни условия, наличие на призове от предишни участия в изложения. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!