Европейският пазар ще продължи да оказва силно влияние върху изкупните цени на млякото у нас, като прогнозите за тази година не са оптимистични.
 
 
Очаква се средногодишната изкупната цена на кравето мляко да бъде 0,59-0,60 лв./кг или с около 7% под отчетената през миналата година. Изкупната цена на овчето мляко ще остане на нива 1,10-1,15 лв./кг, смятат експертите на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА).
 
Предварителните оценки показват, че производството на краве мляко в страната през тази година ще бъде около 960 хил. тона, като изкупеното от мандрите количество ще е около 609 хил. тона. 
 
Производството на овче мляко през 2019 г. се очаква да достигне 89 000 тона - с около 2% по-малко, отколкото през миналата година. Доставеното до мандрите овче мляко се очаква да остане в рамките на 25-27 хил. тона.
 
 
През декември изкупеното мляко в ЕС намалява с 0,9% сравнено със същия период на предходната година (184 хил. тона). Това е четвъртият пореден месец с намаление на производството.
 
Половината страни отчитат спад - Холандия (74 хил. тона), Франция (69 хил. тона) и Германия (36 хил. тона), вероятно поради проблеми с фуражите. Значителен ръст е налице в Ирландия (52 хил. тона), Полша (27 хил. тона) и Румъния.
 
Износът за Китай на годишна база през миналата година отчита увеличение във всички категории. С най-голям ръст са лактозата (33%), казеинатите (31%), маслото и млечните мазнини (24%).
 
                                       Изкупни цени - лв./100 кг сурово мляко без ДДС
Източник: ЕК/Млечна обсерватория                                                              * Прогноза на CAPA
 
Облекчаване условията за внос на млечни продукти в Китай през тази година заедно с влизането в сила на споразумението за свободна търговия с Япония дава надежди за увеличаване на износа на млечни продукти от ЕС, отбелязват експертите.
 
Тенденциите в цените на млякото през следващите месеци ще зависят от посоката на световната икономика, състоянието на реколтата и съответно от цените на фуражите и предлагането на мляко.
 
Във връзка очакваните пазарни сътресения след Brexit Съвета за развитие на земеделието и градинарството (AHDB) във Великобритания е разработил програма за млечните ферми. Тя има за цел да помогне на фермерите при избора на оптимална програма за отелване, за да се подобри представянето и икономическата устойчивост на фермите.