Седем ученици са отличени в конкурса „Моето стопанство“ от кампанията „Супер фермер“ на Министерство на земеделието (МЗХГ), съобщиха от ведомството.

„Супер фермер“: Животновъдна ферма показва как се прави бизнес

Участниците, които представиха своите идеи за развитие на земеделието, са от специалностите „Техник на селскостопанска техника“ и „Растениевъдство и животновъдство“ от професионалните земеделски гимназии в страната.

Ето и отличените младежи: 

•    Даниел Иванов от ПГ по МСС „Никола Златарски”, град Златарица – проект „Шафранът в полите на Предбалкана“;
•    Васил Лилянов от ПГССИ „Христо Ботев“, град Свиленград – „Създаване на черничево насаждение и отглеждане на буби“;
•    Камен Великов от ПЗГ „Добруджа“, град Силистра – „Създаване на ферма „Агробиотик“;
•    Ема Серезлиева от ПГСС „Златна нива”, град Айтос – проект за развитие на оранжериен комплекс за отглеждане и продажба на домати в село Поляново;
•    Ганчо Замфиров от ПГСС „Златна нива”, град Айтос – „Създаване на овощна градина от бадеми“;
•    Йордан Велев от ПГМЗС, град Септември – „Изграждане на ферма за угояване на зайци”;
•    Борис Куртев от ПГМЗС, град Септември – „Биологично производство на ягоди”. 

Участниците в конкурса получиха грамоти и предметни награди – таблети.

От агроминистерството припомнят, че кампанията „Супер фермер“ даде възможност на учениците от професионалните гимназии по селско стопанство да се срещнат с успели фермери в нашата страна, които да им разкажат за земеделския си бизнес. 

Срещите се проведоха на територията на цялата страна под формата на „Дни на отворените врати“. Учениците разгледаха стопанства на земеделски производители, бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), като се запознаха отблизо с дейността им. 

По време на инициативата повече от 330 ученици от 20 професионални гимназии посетиха стопанствата на 25 бенефициенти по ПРСР. Фермерите работят в сферите по отглеждане на етерично-маслени култури, трайни насаждения (орехи, круши, сливи, бадеми, лешници, череши и др.), зърнопроизводство (пшеница, лимец, слънчоглед, царевица за силаж и др.), зеленчукопроизводство (оранжерийно отглеждане на краставици) и в животновъдството.