Ученици от XI и XII клас на Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ в Павликени посетиха днес стопанството на Земеделска производствена потребителска кооперация (ЗППК) „Напредък-Батак“, село Батак, община Павликени.

Дават старт на кампания „Супер фермер“

Младежите учат в направлението „Механизация на селското стопанство“. Срещата им с животновъдите е част от кампанията на министерствата на земеделието и на образованието „Супер фермер“

Собственикът на стопанството е изпълнил успешно проект по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

Неговата инвестиция е за технологична модернизация в животновъдното стопанство, като стойността на субсидията, която е получил е в размер на 411 389 лв. Кооперацията развива дейност в областта на овцевъдството, зърнопроизводството и производството на пелети за изхранване на животните. 

Фермерът Петър Димитров запозна учениците с основните дейности при отглеждането на овцете – хранене и доене. Стопанинът им показа също машинния парк на кооперацията - плугове, сеялки и други, както и производствения цех за пелети.

Кампанията „Супер фермер“ е част от политиката за насърчаване на дуалното обучение. Целта е да се осигури подкрепа за професионалната ориентация на младите хора. Те получават възможност да се запознаят с успели фермери и да се свържат с представители на реалния бизнеса.