Център за знания за измамите с храни и качеството на храните отвори врати в Страсбург. Новото звено ще бъде управлявано от Съвместния изследователски център и ще бъде финансирано изцяло от Европейската комисия (ЕК).
 
 
Центърът за знания представлява мрежа от експерти на Комисията и външни експерти, която ще подкрепя институциите, определящи политиката на ЕС, и националните органи, като осигурява достъп и обмен на актуални научни познания относно въпроси, свързани с измамите с храни и качеството на храните, съобщиха от пресцентъра на ЕК.
 
Съмненията относно измамите с храни и качеството на храните подкопават доверието на потребителите и вредят на цялата верига на предлагане на храни в Европа — от земеделските производители до търговците на дребно.  
 
[news]
Последните случаи на измами с храни включват маслиново масло, вино, мед, риба, млечни продукти, месо и птици. Освен това потребителите може да са изложени на нелоялни търговски практики, по-специално във връзка с хранителни продукти със значителни разлики в състава, които обаче се предлагат на различни пазари с подобна опаковка.
 
Центърът за знания за измамите с храни и качеството на храните ще има следните функции:
 
ще координира дейностите по надзор на пазара, например относно състава и вкусовите характеристики на храните, предлагани с една и съща опаковка и марка на различни пазари в ЕС;
ще управлява система за ранно предупреждение и информация за измамите с храни, например чрез мониторинг на медиите и предоставяне на тази информация на обществеността;
ще свързва информационните системи на държавите членки и Комисията, например бази данни, в които се описва съставът на някои продукти на хранително-вкусовата промишленост с висока стойност като виното или маслиновото масло;
ще генерира специфични за всяка страна знания, например чрез картографиране на компетентностите и лабораторната инфраструктура в държавите членки.