Народният представител Красимир Богданов поиска от министъра на земеделието Румен Порожанов законодателна инициатива за криминализиране на отравянията на пчели.
 
 
Същото искане беше обявено от браншови организации на пчеларите по време на техния протест на 10 декември миналата година пред сградата на земеделското министерство.
 

Системата не работи 

 
„Очевидно е, че системата, въведена от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), за оповестяване на пчеларите или не работи, или има сериозни нарушения от страна на недобросъвестни земеделски производители“, заявява Красимир Богданов в писмен въпрос към министъра.
 
Той припомня, че и по-рано е поставял въпроса за нерегламентираното използвани на средства за растителна защита и отравянията на пчелни семейства. През последните дни темата сега е особено актуална. По думите на депутата „сме свидетели на масов мор на пчели в резултат на такива отравяния“.

Нелегалният внос 

Тежък проблем е, че у нас се използват забранени в ЕС препарати, които се внасят незаконно в България.

„И в двата случая обаче не виждаме контролиращата роля на МЗХГ. Не искам да приема, че министерството си затваря очите или покровителства нарушителите“, посочва народният представител.
 
Той настоява за отговор от министъра какви мерки предприема министерството за създаване на ефикасен механизъм за оповестяване на пчеларите при предстоящи пръскания, колко нарушения са установени, включително при използване на забранени препарати, и какви санкции ще бъдат наложени.
 

Строги санкции

 
„Призововам Ви незабавно да наложите строги санкции на унищожителите на труда на пчеларите и да предприемете законодателни промени, включително криминализиране на отравянията на пчелни семейства“, пише още народният представител.
 
Според него е очевидно, че досегашната политика води до загуба на поминъка за много семейства, а унищожаването на цели пчелини ще повлияе на нормалното функциониране на екосистемите, ще предизвика проблеми с естественото опрашване и ще се отрази на размера на добивите на съответните култури.
 
Срокът за писмен отговор от Румен Порожанов на поставените въпроси е до 15 май.