Информационната кампания на АгриГейт Медия, съфинансирана от Европейския съюз и посветена на Общата селскостопанска политика на ЕС, беше активен участник в едно от най-големите селскостопански изложения, провеждани у нас. Като медиен партньор на АГРА 2019, Агригейт Медия използва възможността да разпространи информационни материали сред всички посетители на изложението – близо 47 000 души от 12 държави, както и сред изложителите – 411 директно представени фирми от 22 държави, 86% от които заети в агросектора.
 
 
АГРА 2019 се проведе в периода 20 – 24 февруари в Международен панаир, в Пловдив и по традиция събра на едно място няколко изложения, сред които Винария, Фудтех, Вкусове от Италия и Био АГРА.
 
 
Основните застъпени браншове бяха както следва:
 
- Растениевъдство, машини и инвентар за растениевъдството
- Сортови семена, посадъчен материал, препарати за растителна защита
- Животновъдство, машини, инсталации, съоръжения за животновъдството
- Ветеринарна медицина
- Научна дейност и разработки
- Сортировъчна, опаковъчна техника
- Услуги
- Специализирани медии
 
 
АГРА 2019 е идеалната платформа за популяризиране на дейностите в кампанията „ОСП работи за нас!“, тъй като посетителите са основно млади хора от градовете с интереси в агросектора и развитието на селските райони. Благодарение на разпространените печатни материали, тяхното внимание беше насочено към интернет страницата www.cap4us.fermer.bg, както и към планираните за провеждане събития през 2019 г.
 
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg.