Мъж от Пловдив е осъден условно на 1 година „лишаване от свобода“ с 3-годишен изпитателен срок и глоба от 100 лева за злоупотреба с доверие. Присъдата е постановена от Районен съд, град Каварна и е  изцяло потвърдена от състав на Окръжния съд в Добрич.
 
 
46-годишният подсъдим е признат за виновен в това, че за периода от 26 февруари до 28 юни 2007г. в Каварна, като пълномощник на търговско дружество, е злоупотребил с гласуваното му доверие при сключване на 14 сделки със земя. От действията на мъжа е последвала значителна щета за дружеството в размер общо на 2 188 141 лева.
 
Подсъдимият бил упълномощен да купува земеделски парцели от различни собственици в района на Каварна и Шабла. При сключване на сделките той договарял приемлива за продавачите цена, но после в нотариалните актове вписвал по-високи цени на закупуваните имоти. Налице била предварителна договорка с продавачите да предават разликата между записаните в нотариалните актове суми и договорените с тях цени или на подсъдимия, или на посочено от него лице. Продавачите изпълнили поставеното им условие. 
 
Мъжът съзнателно е действал против законните интереси на дружеството, от което са причинени значителни имуществени вреди за фирмата. Щетата се изразява в разликата между сумите, които били реално получени от продавачите и тези, вписани в нотариалните актове и изплатени от дружеството.
 
Първата съдебна инстанция е постановила правилна и законосъобразна присъда, посочва в решението си Окръжният съд. Съдебният състав е приел, че наложеното на мъжа наказание правилно е било съобразено с чистото му съдебно минало и оказаното от него съдействие в хода на разследването. С тези мотиви Окръжен съд - Добрич потвърждава изцяло присъдата на Районния съд в Каварна. Подсъдимият ще плати и направените по делото разноски в общ размер 5 962.75 лева.
 
Постановеното решение не подлежи на обжалване.