Федерацията на независимите синдикати от земеделието /ФНСЗ/ към КНСБ организира транснационален семинар „RAISEUP“, фокусиран върху противодействието на недекларираната заетост в сектор земеделие, в контекста на социалните иновации, които са приоритет за ЕС в настоящия програмен период. Международната работна среща ще се проведе на 10 и 11 май 2018г. в хотел „Рамада Пловдив Тримонциум”, гр. Пловдив.

 

Програма на събитието

 

Участие в семинара ще вземат Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ Пламен Димитров, Генералният секретар на Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни и теризъм /EFFAT/ Арнд Спан, заместник-министър на труда и социалната политика, народни представители, евродепутати, представители от Главна инспекция по труда /ГИТ/ и Национална агенция за приходите /НАП/, неправителствени организации, експерти и синдикалисти от Италия, Австрия, Германия, Белгия, Чехия, Македония, Сърбия и България.

 

За проекта RAISE UP

 

ФНСЗ работи по амбициозен европейски проект „RAISE UP – действия на терен, иновативни подходи и ангажираност на ключовите партньори за противодействие на недекларирания труд”, финансиран по Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации „EASI – Progress Axis” 2014-2020. Партньори по 18- месечния проект са синдикални организации от сектор земеделие в Италия, България, Румъния и Македония, трудовите инспекции на България и Румъния и EFFAT. Основнaта цел на проекта е чрез ангажиране на заинтересованите страни в политическа дискусия да се разработят отговорни политики и мерки в принос за справянето с недекларираната работа в земеделието.

 

За да се постигне тази обща цел партньорството работи целенасочено за:

 

  • Изграждане на общо разбиране за нулева толерантност към недекларирания труд и за прилагане на холистичния подходв превенцията и ограничаване на недекларираната работа в обществото;
  • Установяване на политически диалог за прилагане на този подход посредством, съвместен контрол, общ ангажимент и споделено разбиране за този феномен чрез публични средства и кампании и др. за превенция на недеклалираната работа.
  • Разработване на конкретни планове за действие и пътни карти, които са основани на доказателства и принос на всички заинтересовани страни в Общността.
  • Стимулиране на диалога и взаимното доверие между партньоритена национално, регионално, европейско ниво за ефективно противодействие на недекларираната заетост и трансформирането й в легална работа.
  • Изграждане на партньорствосъс заинтересованите страни, в т.ч. медиите, аналогични мрежи, политици, вземащи решения - и да популяризира резултатите от своята работа, търсейки критичен поглед отвън, за да стимулира по-голяма ефективност на действията.

 

Недекларираната заетост в сектор земеделие

 

„Предстоящата транснационална работна среща в Пловдив на 10 май е продължение на съвместната ни дългогодишна работа досега на национално ниво, която ни даде възможност да обединим експертизата и усилията на широк кръг от ключови актьори в тази област на действие – компетентни институции и социални партньори, за да разработим ситуационен анализ на заетостта в земеделието, който е иновативен за България заради различните гледни точки на изследване на недекларирания труд у нас.“, посочи Светла Василева, Председател на ФНСЗ.

 

 

„По време на семинара ще провокираме нашата обществена търпимост към „съвременното робство”, ще дискутираме необходимостта от интегративен и цялостен подход в противодействието с недекларирания труд в земеделието; ще коментираме темата за недекларираната работа в аспекта на българския пазар на труда и положението с експлоатацията на българи в чужбина с колеги-синдикалисти, работещи с българи в чужбина, като посочим работещи добри практики, ще обсъждаме също и полезни съвместни решения през партньорството“, допълни още председателят на земеделския синдикат към КНСБ.

 

„Tази дискусия ще насърчи иновативни локални практики в европейски мащаб, а засилването на транс-граничното сътрудничество между партньорите ще бъде добавената стойност от работата ни.“, категорична е Светла Василева.

 

Тя подчерта още, че чрез съвместната работа със социално отговорните партньори в България по този проект ще бъде формулиран общ документ за противодействие и превенция на недекларираната работа в земеделието, който да предложи на заинтересованите институции в отделните страни, на международните органи и на социалните партньори набор от конкретни политики и мерки. „Така ще дадем своя принос и към Европейската платформа за недекларираната работа.“, подчерта още председателят на ФНСЗ.

 

#PayRise– Кампания за увеличаване на доходите

 

Транснационалната среща в Пловдив съвпада с европейската седмица на работното място за повишаване на доходите в земеделието в страните от Югоизточна Европа и кампанията за повишаване на доходите #PayRise, посочи Валентина Васильонова, зам. председател на ФНСЗ и координатор на проекта „RAISEUP“.

 

„И ние от своя страна ще се опитаме да привлечем общественото внимание върху недопустимо ниските заплати на работниците в земеделието и тежките условия на труд в този отрасъл, както и да изразим непримиримостта си към двойните стандарти и неспазването на трудовите стандарти за сметка на обогатяване и развиване на сектора с най-голяма финансова подкрепа от европейски обществени средства като реализираме една наша инициатива в рамките на международния семинар в Пловдив.“, заяви Валентина Васильонова.

 

Тя поясни, че участници по проекта ще посетят конкретни земеделски стопанства и ще проведат срещи с работниците на 11 май, в рамките на европейската и национална кампанияза увеличение на доходите за достойно заплащане и достойни условия на труд на всяко работно място #PayRise.