Оранжерийното производство у нас ще е двигател в подобряване на данните за националната реколта от домати, краставици и пипер в следващите 5 години, прогнозира в доклада си за зеленчукопроизводството Центърът за икономически анализи на селското стопанство (САРА).

 
Аграрната статистика в България за 2016 г. показва, че площите, заети с пресни зеленчуци, са едва 1,7% от обработваемата площ, като в ЕС те са средно 2%. Южен централен район е най-зеленчукарският с около 18 хил. ха със зеленчуци от общо 60,3 хил. ха в страната. Към тях през 2016 г. трябва да се прибавят около 1 000 ха оранжерийни площи.

Прогнозата на САРА обхваща три основни групи зеленчуци – домати, пипер, краставици, които представляват почти цялата част от произвежданото оранжерийно производство в страната.