Определен е размерът на плащането за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството за 2017г., за изкупеното и премирано в референтния период 2007-2009 г., количество тютюн по сортови групи. Това става ясно от заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
 
 
„Басми“:
- за тютюнопроизводители с количества до 1 тон включително по 2,41 лв./кг (1,56 лв. + 0,85 лв.);
- за тютюнопроизводители с количества над 1 тон до 2 тона по 2,35 лв./кг (1,56 лв. + 0,79 лв.);
- за тютюнопроизводители с количества над 2 тона по 1,56 лв./кг;
„Каба Кулак“ по 1,23 лв./кг;
„Бърлей“ по 0,90 лв./кг;
„Виржиния“  по 0,71 лв./кг.
 
Размерът на средствата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производство за кампания 2017 г. бе одобрен на заседание на УС на Държавен фонд „Земеделие“ на 12 март 2018 г. Общият финансов ресурс е в размер на 85 млн. лева.
 
Според индикативния график за плащанията, изготвен от МЗХГ, сумите по схемата трябва да бъдат изплатени в периода 10-20 април 2018 г.