При съвместна работа Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и българските власти заловиха около 11 тона забранени пестициди в България по-рано този месец. Констатирани са различни видове нарушения, съобщиха от ОЛАФ.

Гласувайте: Виждате ли смисъл във фермерските протести в момента?

Някои от конфискуваните вещества са напълно забранени в ЕС поради опасността им за човешкото здраве и околната среда. 

“Тиаметоксам” и “Имидаклоприд” могат да навредят на медоносните пчели и дивите опрашители, докато “Хлорпирифос” може да доведе до невротоксичност и има неблагоприятни ефекти върху неврологичното развитие на децата. 

Увреждането на опрашителите на свой ред може да представлява заплаха за продоволствената сигурност.

Други нарушения, установени от OLAF и българските власти, са продукти с изтекъл срок на годност, артикули без етикет или етикети, които не спазват задължението за включване на превод на местния език (а именно: български). Разследващите имат основание да смятат, че забранените пестициди са били контрабандно внесени извън Европейския съюз.

ОЛАФ работи в тясно сътрудничество с Българската агенция по безопасност на храните и Главна дирекция „Национална полиция“ по време на разследващите дейности и намесата. По-специално OLAF координира събирането и анализа на разузнавателна информация.

Ville Itälä, генерален директор на OLAF, каза: „Измамата не е абстрактно понятие – измамата може да навреди както на хората, така и на околната среда. Някои от незаконните вещества, които иззехме заедно с българските власти, са много опасни за човешкото здраве и за пчелите Бих искал да благодаря на колегите от българските власти за доброто сътрудничество, което позволи този важен резултат. Заедно сме по-силни и защитаваме европейците и нашата околна среда".

Продължават допълнителни разследвания по случая. За да защити тяхната поверителност, както и процедурните права и личните данни, OLAF не може да прави допълнителни коментари на този етап.