Правителството одобри промените в пакета от данъчни закони, които ще влязат в сила от 2020 г. В проектоизмененията обаче не попада изменението за обратното начисляване на ДДС при плодовете, зеленчуците и суровото мляко, противно на очакванията на фермери и производители.

Обратното начисляване на ДДС: Мисията възможна?

За обраното начисляване на ДДС се говори отдавна. От идеята да не се облагат с ДДС плодовете, зеленчуците и суровото мляко, се стигна до истински дебат. След това то беше внесено и като предложение от ресорния министър Десислава Танева в Министерство на финансите, които пък трябваше да договорят данъчното изключение на ниво Европейски съюз (ЕС).

„Много от нашите колеги, както и ние, смятаме, че трябва да се приложи и изказваме задоволство, че най-накрая този въпрос се разглежда. С нулевата ставка освен че ще се стимулират българските производители, ще се решат и други проблеми, като опитите за укриване на данъци чрез предоставяне на фактури, с вписани прекалено ниски, непазарни цени.

Това би било проблем и за самите фермери по време на данъчни проверки”, коментира преди време пред Агри.БГ Божидар Петков, председател на Българската асоциация на малинопроизводителите и биоягодоплодните (БАМ-Я).

Въпреки всички доводи обаче, както и данните на министър Танева, които показват, че в момента около 30-40% от производителите на плодове, зеленчуци и сурово мляко у нас, не са регистрирани по ДДС заради малкия обем на тяхната дейност, обратното начисляване на ДДС в секторите Плодове”, Зеленчуци” и Мляко” няма да влезе в сила, или поне не преди 2020 г.