Механизмът за обратно начисляване на ДДС при търговия със зърнени и технически култури се прилага при търговия на културите само на територията на страната. При доставки на зърнени и технически култури – внос, износ, вътреобщностни придобивания, тристранни операции, се прилагат общите правила, а не маханизъм на обратно начисляване.

Начисляването на данъка,когато доставчикът е данъчно задължено лице се извършва от получателя с издаване на протокол по чл. 117, ал. 2. Протоколът, освен досегашните реквизити, трябва да съдържа и някои нови елементи.

Експерти на Националната агенция по приходите (НАП) разясниха пред земеделски производтели основните параметри на прилагане на обратно начисляване, които влязоха в сила от 1 януари 2014 г.

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА: 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!