Въпрос относно възможностите за компенсации за високата смъртност при пчелите и относно цялостната политика за подкрепа в сектор „Пчеларство“ беше отправен към министър Димитър Греков по време на парламентарния контрол. „В новата Национална програма за развитие на пчеларството е предвидена мярка за възстановяване на част от разходите на пчеларите за закупуване на лекарствени препарати за борба с вароатозата. Преди изтичането на действието на сегашната програма следва да бъдат разработена и нова тригодишна програма за развитие на сектор „Пчеларство“.

 

В програмата е предвидена дейност, с която се възстановяват част от разходите за закупуване на препарати за борба срещу вароатозата, разрешени съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и използвани за пролетно и/или есенно третиране на пчелните семейства. Преди изтичане на срока на сега действащата тригодишна програма по пчеларство през 2016 г. следва да бъде разработена нова тригодишна програма за подпомагане на сектора. Това е възможно съгласно чл. 55 на новия Регламент № 1308 от 2013 г. на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година. В него са залегнали същите възможности за подпомагане, като са добавени две нови мерки, а именно: наблюдение на пазара и подобряване на качеството на продуктите за по-добро използване на техния потенциал на пазара“, коментира министърът на земеделието Димитър Греков.

 

Той уточни, че в Регламент 1308 от 2013 г., както и в Регламент 1234 от 2007 г. няма предвидени мерки за подпомагане, насочени за преодоляване на смъртността при пчелите. Министър Греков припомни, обаче, че именно отчитайки факта, че отглеждането на пчели е рискова дейност и много често пчеларите търпят загуби, причинени от природни бедствия или болести по пчелите, през 2012 г. съвместно с пчеларите беше разработена и оттогава се прилага „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на пчелни кошери с пчелни семейства”, чрез която се компенсират част от разходите на земеделските производители – пчелари при застраховане на пчелни кошери и пчелни семейства.

 

По данни на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), обаче, интересът към схемата е много нисък. За 2012 г. по помощта са усвоени 721 лв. от двама земеделски производители. “Схемата беше отворена за кандидатстване и през 2013 г., като само един земеделски производител се е възползвал от подпомагането по схемата на държавна помощ. Поради факта, че пчеларството е извън обсега на регламента за директните плащания, пчеларите няма да могат да се възползват от средствата за обвързана подкрепа. Национални доплащания са възможни само за секторите, по които се изплащат директни плащания”, допълни министър Греков.

 

Той уточни, че за новия програмен период 2014 - 2020 г. към Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) се разработва тематична подпрограма за развитие на малките стопанства, която ще има самостоятелен бюджет и ще включва набор от мерки, които ще подпомогнат тяхната дейност. “Към настоящия момент се обсъждат възможностите за облекчаване на условията за кандидатстване на животновъди по тази подпрограма, в това число и пчеларите”, заяви още министър Греков.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!