След 7-часови дебати Народните представители приеха на първо четене днес Законопроекта на държавния бюджет за 2015 година.

 

Основните параметри на Законопроекта в частта селско стопанство и земеделие са: 


1. По проекта на бюджет на Министерство на земеделието и храните
Предложеният разходен таван на министерството за 2015 г. е 227 млн. лв., от които за "Земеделие и селски райони" – 175 млн. лв., за "Рибарство и аквакултури" – 6,3 млн. лв., за "Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча" – 27 млн. лв. и за бюджетна програма "Администрация" – 118,5 млн. лв. В рамките на текущите разходи са утвърдени средства в размер на 15 млн. лв. за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на "Напоителни системи" ЕАД. Тези средства не могат да бъдат пренасочвани за други цели.


2. По проекта на бюджет на Държавен фонд „Земеделие“
Предложеният разходен таван на ДФ „Земеделие“ за 2015 г. е 366,5 млн. лв., от които за "Земеделие и селски райони" – 333,4 млн. лв., за "Рибарство и аквакултури" – 810,1 хил. лв. и за бюджетна програма „Администрация“ – 32,3 млн. лв.

[news]
По схемата за единно плащане на площ през 2015 г. се предвижда да бъдат усвоени 1 255,8 млн. лв. европейски средства за директни плащания на земеделски производители.

За финансиране на пазарни мерки общият бюджет за 2015 г. е в размер на 110,5 млн. лв., от които 74,1 млн. европейско финансиране и 36,4 млн.лв. национално съфинансиране. 
За финансиране на националните доплащания към директните плащания, държавните помощи и някои пазарни мерки предвидените средства по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" са общо 300 млн. лв.


За осъществяване на общата селскостопанска и на общата рибарска политика средствата за 2015 г., които страната ни предвижда да усвои по програмите на ЕС без националното съфинансиране към тях, са за селскостопанската политика – 657,2 млн. лв. и за морско дело и рибарство - 52,7 млн. лв. Очаква се стартирането на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Следва да стартира и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., чийто бюджет и направленията, по които ще се извършва подпомагането все още не са одобрени окончателно.


Освен това в проекта на бюджет е предвидено запазване на данъчната преференция за намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство, като за целта са утвърдени и 84 млн. лв. Схемата ще се прилага след като Европейската комисия постанови решение за удължаване срока на нейното действие. 


Предвижда се също запазване на данъчното облекчение за регистрираните земеделски производители, представляващо държавна помощ, под формата на преотстъпване на корпоративен данък в размер на 60 на сто. Условие за прилагане на помощта е постановяване на положително решение от страна на ЕК за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. 


От 1 януари се предвижда увеличаване на минималния осигурителен доход за земеделските производители до размера на минималния осигурителен доход на останалите самоосигуряващи се лица - от 240 на 420 лева. Както Фермер.БГ писа по-рано днес Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Парламентарната комисия по Земеделието и храните в Парламента предлагат увеличаването на минималния осигурителен доход за земеделските производители да бъде въведено от 2016 г., а нивата на осигуряване за земеделските производители да бъдат плавно увеличавани.Това стана ясно от Доклада на Комисията по земеделие, представен по време на днешното обсъждане на Законопроекта за държавен бюджет за 2015 г. Преди дни министър Десислава Танева заяви: "Време е между първо и второ четене отново да дебатираме този въпрос. Имам уверенията, че ще проведем такъв дебат. Ще се регистрират значителен брой бенефициенти на субсидии като земеделски производители, което безспорно ще доведе до заплащането на осигуровки само че на доход 240 лева, но въпреки това ще има приход в бюджета повече, отколкото е бил в миналата година.", категорична е министър Танева.


Отбелязва се също така, че в хода на съгласувателната процедура Министерството на земеделието и храните е предложило увеличаване на текущите разходи по своя бюджет с 24,7 млн. лв., които да бъдат разпределени за финансиране на дейности и разходи на Българската агенция по безопасност на храните, на Изпълнителната агенция „Борба с градушките”, на областните дирекции „Земеделие” и на Селскостопанската академия.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!