На свое заседание днес, 22 май, Съветът на Европейския съюз прие окончателно текста на новия Регламент за биологичното земеделие.
 
 
По този начин отпада последното препятствие пред модернизирането на сектора и хармонизирането на правилата за биологичното производство както в рамките на Европейския съюз, така и в страните извън Съюза, коментира Европейската комисия (ЕК).
 
Новият регламент опростява нещата за фермерите. Дребните производители например ще могат да избират групово сертифициране, което ще намали разходите им и ще улесни присъединяването им към схемата за биологично земеделие.
 
Предвидени са облекчени процедури и за проверките. Инспекциите ще се извършват на равнището на отделните държавите.
 
Стандартно това ще се прави веднъж годишно, но за утвърдени биологични производители проверките може да се извършват и веднъж на всеки две години, ако през последните три години не са имали нарушения. „Това ще намали административната тежест за фермерите и националните администрации“, коментират от ЕК.
 
От друга страна ще бъде създаден на нов пазар за биологични семена и друг растителен репродуктивен материал с висока степен на генетично биологично разнообразие.
 
За използването на химия остава в сила правилото, че сертифицираните производители не могат в никакъв случай да използват неразрешени пестициди за своите култури. „Това е било така винаги и остава непроменено при новите правила“, отбелязват експертите.
 
 
Новият регламент потвърждава основния за биоземеделието принцип за връзка с почвата. Затова системите с отделени от почвата лехи няма да се смятат за съвместими с общите принципи на биологичното земеделие.
 
„Днес е ден, за който много хора работиха много усилено и показаха огромно търпение. Одобряването от Съвета на текста на регламента позволява на сегашните и на бъдещите биопроизводители да правят своите планове със сигурност и увереност въз основа на новите правила, които влизат в сила на 1 януари 2021 г.“, коментира еврокомисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган.
 
По думите му, ролята на сектора на биологичното производство в Европа непрекъснато нараства, като само през последните пет години неговото разширяване и със 125%. Този бърз растеж обаче е бил компрометиран от правила, които вече не отговарят на целта. 
 
„Един от големите успехи на Общата селскостопанска политика (ОСП) и свързаното с нея аграрно законодателство е нейната способност да се адаптира, за да отговори на новите предизвикателства и възможности“, коментира еврокомисарят.
 
Според него, новият регламент ще подкрепи бързият растеж на сектора, като предостави подходяща законодателна рамка.
 
„Производителите, операторите и търговските партньори имат на разположение две години и половина, за да се приспособят към новата законодателна рамка, която има за цел също да защитава интересите на европейските потребители", допълва Хоган.