Новата Национална лозаро-винарска програма 2014-2018 г. вече е одобрена, информираха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Програмата е част от четирите пазарни мерки, които България ще продължи да прилага и през следващия програмен период. Финансирането по Националната лозаро-винарска програма е в размер на 133 810 000 евро за целия период на прилагане на програмата (по 26 762 000 евро на година).

 

В тази програма са предвидени две допълнителни мерки, освен действащите досега – това са събиране на реколта на зелено и инвестиции. Конкретните изисквания към бенефициентите и срокове за кандидатстване ще бъдат определени с наредба на министъра. Мерките, прилагани досега, по програмата са „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, „Промоции в трети страни”, „Застраховане“.

 

По едната от новите мерки - „Събиране на реколтата на зелено”се предвижда обезщетяване до 50% от стойността на преките разходи за унищожаване или отстраняване на неузрелите гроздове и от загубата на приходи. По втората нова мярка - „Инвестиции” - до 50% от стойността на действителните разходи за закупуване на дълготрайни активи за преработка и съхранение на грозде. „Тази наредба, както е записано в Закона за подпомагане на земеделските производители, ще бъде бъде готова до 1 декември“, заявиха експерти от МЗХ.

 

И уточниха, че наредбата ще бъде първо публикувана на страницата на аграрното министерство за обсъждане, за да имат възможност производителите да се запознаят с нея и заложените по нея параметри.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!