От 2015 г. ще има субсидии по Схемата за обвързано подпомагане на месодайни крави. Това е записано в нотификацията, изпратена от МЗХ в ЕК на 1 август. Подпомагане се отпуска на земеделски стопани, отглеждащи 5 и повече месодайни крави и/или юници.

 

Заявените за подпомагане животни трябва да останат във фермата най-малко 80 дни от датата на подаване на заявлението за подпомагане. Важно условие за участие в схемата е заявените животни да са идентифицирани и регистрирани, тоест да имат необходимите ушни марки и да фигурират в интегрираната информационна система на БАБХ, както и да са вписани в регистъра на стопанството.

 

Според нотификацията животните, заявени по Схемата за обвързано подпомагане на месодайни крави и юници, не могат да участват в Схемата за обвързано подпомагане на млечни крави. Годишното плащане за животно е резултат от съотношението между сумата, определена за финансиране на мярката, и броят животни, които отговарят на условията за подпомагане за съответната година.

 

В нотификацията са фиксирани годишни суми в размер на 13 736 375 евро. С индкикативния бюджет ще могат да бъдат субсидирани по 111 940 животно годишно при размер на субсидията за едно животно от 122.71 евро.

 

Според данни на агростатистиката общият добив на месо от телета под или на 8 месеца през 2013 г. намалява с 13% спрямо 2012 г. като добивът на телешко месо в кланиците е с 29% по-нисък в сравнение с предходната година, а в стопанствата също намалява с 13%.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!