Полевите опити на Борис Коев с отглеждане на покривни култури в русенското село Тръстеник продължават. В съвместната ни рубрика, посветена на покривните култури, в Агри.БГ споделяме опита на експерта. Тази седмица разказваме за развитието на No-till слънчоглед след покривни култури.

Още по темата: Анализ на покривни култури с Борис Коев 

Общо представяне на полето


Опитното поле в село Тръстеник е по технология No-till, близо 4 години не е прилагана дълбока оран. Последната обработка на почвата (дисковане и сеитба със сеялка с дискова секция) е правена през есента на 2020 г. преди сеитба на опити с ечемик и пшеница. За есенно-зимния период на 2021-2022 г. в опитното поле е засят 8-компонентен микс покривни култури. В момента е сят слънчоглед.

слънчогледова пита, 9 септември

Полето е било предвидено за отглеждане на царевица и тя е засята в началото на месец май. Поради късната сеитба и изолираността ѝ, както и напредването на останалите полета с царевица в околността, полето е силно засегнато от неприятели - най-вече щурци. Това налага презасяването му в началото на месец юни със слънчоглед.

Въпреки напредването на летния сезон, слънчогледът към момента все още е свеж. Важно е да се отбележи, че от началото на месец юни има изключително ниски количества валежи и последвало засушаване до 15-16 август. Тогава в района падат между 40 и 50 л./кв.м дъжд. Въпреки че слънчогледът е заложил добър потенциал, дъждът е много благоприятен, тъй като тогава културата навлиза във фаза наливане на семката.

 

Моментно състояние на полето


Резултатът, който Борис Коев отчита към момента - хубави големи пити, добре опрашени, с едри семки. На полето се наблюдават повреди върху посевите от неприятели - вероятно от гъсеница на пеперуда, но към момента видът ѝ не е уточнен. Питите не са нападнати в сърцевината - т.е. семената на повечето от тях са останали незасегнати. На места птиците са помогнали в борбата срещу гъсениците.

нападение от гъсеници, 9 септември

 

Технология на отглеждане


Още преди засяване на царевицата на полето е извършено третиране с хербицид за терминиране на покривните култури и плевели. Важно е да се отбележи, че при поникване на царевицата полето все още “се държи” много чисто и при презасяването му със слънчоглед месец по-късно, не е необходимо влизане с тотален хербицид отново. Хибридът слънчоглед е много ранен поради късната сеитба, като той е подбран за втора култура. 

По време на вегетацията - между III и IV двойка, слънчогледът е третиран с Пулсар в комбинация с противожитен хербицид. Ефектът е доста добър, полето е срaвнително чисто. Има слабо вторично заплевеляване, отчита Борис Коев.

По отношение на подхранването, слънчогледът е засят без торовнасяне. Има вегетативно торовнасяне в началото на месец юли с гранулиран азотен тор, разпръснат с торачка, тъй като полето е No-till.
 

Влияние на покривните култури 


По отношение на разликите, които се наблюдават вследствие на покривните култури, те се виждат най-вече при поникването на слънчогледа. Там, където е имало повече разрохкващи култури и по-добър мулч, се е получило по-добро задържане на влагата и по-равномерно поникване на слънчогледа. За сравнение - при контролата равномерното поникване е най-слабо. Там се наблюдават растения в различни фази на развитие, което по всяка вероятност ще даде отражение и върху добива.

След като Борис и екипът му извършват наблюдения в различни части на полето, установяват, че там, където е имало покривни култури, след одъждяването в първата половина на август се наблюдава много по-бърза инфилтрация на влагата в дълбочина. В деня след дъжда разликата в инфилтрацията на водата в дълбочина е около 10 см при парцела след покривни култури спрямо контролата (на която не са сети покривни култури). 

полето на 15 август, след дъжд
полето на 15 август след 40-50 л./кв.м дъжд

Структурата на почвата е много по-добра, запазена, разрохква се на гранулки, докато при контролата вече се наблюдава леко преуплътняване заради липсата на живи корени през есенно-зимния период.


структура на почвата след покривни култури, 15 август
 

 
структура на почвата БЕЗ покривни култури, 15 август
 

По отношение на покривните култури са направени почвени анализи преди засяване на царевицата, с които е установено, че покривните култури могат да подобрят почти двойно активността на микроорганизмите в почвата. Това се установява като ясен тренд при всичките четири парцела с покривни култури спрямо контролата. Наблюдава се и повишаване на органичната материя в парцелите с покривни култури. Поради цялостната технология на полето (тъй като контролата също е директна сеитба, без почвообработка), се отчита висока стабилност на агрегатите или способността на почвата да устоява на ерозия.


Очаква се узряване на слънчогледа в края на септември - началото на октомври, а ние ще държим нашите зрители и читатели в течение на резултатите от разделната жътва на парцелите в опитното поле на село Тръстеник.