Как покривните култури влияят на почвата? В две поредни статии, част от съвместната рубрика на Агри.БГ и специалиста по покривни култури Борис Коев, споделяме опит с отглеждане на три различни микса от покривни култури и тяхното влияние върху почвата. Опитът е проведен през сезон 2020-2021 г. в русенското село Тръстеник.

Българските производители ще поемат глътка въздух с още 10,6 млн. евро

“Когато говорим за покривни култури, акцентът е основно върху почвата - какви проблеми трябва да адресираме и кои видове растения са подходящи за целта. Също така е необходимо да съобразим, както сеитбообращението, така и микроклиматичните условия на съответните полета”, обяснява Борис.


Първоначален анализ на почвата и заложени цели


Опитът с трите микса покривни култури започва с първоначален анализ за състоянието на почвата, който цели да събере подробна и актуална информация, необходима за определяне както на проблемните функции на почвата, така и на подходящи видове растения. 

При анализа са изследвани механичният състав, съдържание на органичен въглерод, специфична електропроводимост и почвена реакция PH. Почвените проби за първоначалния анализ са взети на 5 юни 2020 г.  

Почвите са с умерено алкално PH - 7,8, относително средно съдържание на органична материя - 2,65%. Почвеният тип по отношение на механичния състав е песъчливо-глинеста почва. 


Сеитбооборотът на полето включва предходна култура пшеница и следваща култура - царевица.

До момента полето е било на оран, по конвенционална технология. Поради спецификата на следорния слой, както и резултата по отношение на механичен състав и специфична електропроводимост, се залага и първата цел - подобряване структурата на почвата.

Тъй като алкалната реакция на почвата определя усвоимостта на жизненоважни елементи за следващата култура - царевица (като фосфор, цинк, манган, желязо и други), е важно да бъде акцентиран. Ето защо следваща приоритетна цел е подобряване цикъла на минералите.

Цели на опита са да се изследват също няколко консервационни практики - покривни култури, минимални обработки, директни сеитби; мулчиране и ефективност от химично и механично терминиране на покривните култури, мулчиране и т.н.


Заложени миксове и сеитба на покривните култури
 

В опита са заложени три микса покривни култури, като един от тях е разделен на инокулирани и неинокулирани семена. Миксовте са балансирани между житни, кръстоцветни, бобови и други широколистни

Микс 1 - овес, детелина, фий, ряпа, просо, слънчоглед - инокулирани
Микс 2 - овес, детелина, грах, репко, кориандър, слънчоглед - инокулирани
Микс 3 - ръж, детелина, грах, фий, бял синап, силажно сорго, кориандър - инокулирани и неинокулирани


Семената на овес, ръж и кориандър са инокулирани с микоризни гъби, а детелина, фий и грах - с азотфиксиращи бактерии.

Покривните култури са засети директно в пшеничното стърнище със сеялка с дискова секция. Преди сеитбата не са правени други почвообработки. Сеитбата е извършена на 1-ви октомври 2020 г., а дъжд на 2-3 октомври провокира поникването на семената още на следващата седмица.  

В миксовете, предвид датата на сеитба, подбрахме измръзващи и презимуващи култури в различни комбинации и норми. Всеки от миксовете засяхме на площ от около 25 дка, посочва Борис Коев.


Важно е да се отбележи, че поради късната сеитба, особено чувствителните на ниски температури култури, не изникват (слънчоглед, силажно сорго, просо).
 

Очаквайте продължението на материала, за да разберете повече за:

  • Развитието и терминирането на миксовете покривни култури
  • Сеитбата на основната пролетна култура - царевица
  • Основните показатели при последващите почвени анализи и изводите за допуснатите грешки и ползите от покривните култури, приложени в опита!