Ниската цена на зърното от новата реколта може да намали рентите. Справка на Фермер.БГ показва, че изкупната цена на пшеницата в моменат е между 235 и 245 лв./тон без ДДС, при очаквани по-рано от страна на зърнопроизводителите около 300 лв./тон. Най-висока цена се плаща в момента за пшеница, която е доставена на пристанище - 260-265 лв./тон.

 

Фуражната пшеница се изкупува на нива около 215 -225 лв./тон. Търговците, котио изкупуват в момента правят договорки на зелено за маслодаен слънчоглед на нива от около 640 лв./тон.

 

Очакването за намаляване на рентите е на нива между 15-20%.