Трябва ли да се предлагат биологични продукти в заведения за обществено хранене? Темата за тенденциите и предизвикателствата пред реализацията на биопродукцията обсъдиха националните посланици на биологичното производство от държавите членки на Европейския съюз. Българският „био посланик“ в Третата среща на високо равнище бе заместник-министърът на земеделието Георги Събев. 

Анкета: Какви са средните Ви добиви от слънчоглед за 2022 г.?


Срещата се проведе в Прага в сряда, 5 октомври, във връзка с ротационното председателство на Съвета на министрите на Европейския съюз от страна на Чешката република. 


Като предизвикателства за увеличаване на предлагането на биопродукти в заведения за обществено хранене бяха очертани няколко ключови въпроси, сред които: недостатъчни асортименти и количества за редовни доставки, например в заведения за обществено хранене като училищни столови или столови в медицински заведения; съображения за цените; сложни процедури за подбор в обществени поръчки; недостатъчно познаване на биологичното производство от бизнеса и крайните потребители. 


Пред участниците в дискусията Георги Събев сподели, че за съжаление последните две години и по-конкретно кризите през тях са оказали негативно влияние върху потребителското поведение, при което фактор „цена” става все по-важен. Същата тенденция се наблюдава в редица страни, включително от Централна и Северна Европа. 


По време на заседанието беше дискутиран опитът от въвеждане на минимум от доставките в държавни или общински места за обществено хранене да бъдат биологични. 


„Държави, които са въвели подобно законодателство, като например Словения, се сблъскват с парадокса, че  заради законовото изискване, но недостатъчното производство в страната, близо 60% от биопродуктите в тези места за хранене са вносни. Тоест подобна мярка не дава желания резултат за подпомагане на местното биопроизводство и производители, а напротив”, коментира след срещата на високо равнище заместник-министър Събев.


Участниците в срещата от Европейската комисия заявиха, че няма да предложат законодателство, което да задължава държавите членки да залагат определен процент в доставките на държавните учреждения да е с биологичен произход, защото разликите в производството между страните остават значителни и следва подобни цели да се съобразяват с националния контекст и възможности. 


В рамките на срещата заместник-министър Събев обсъди с чешкия си колега Петр Йилек актуални въпроси на европейско ниво, включително състоянието на вноса от съседните на ЕС страни, който създава притеснения както у нас, така и у други страни от Централна и Източна Европа. 


Следващата среща на високо равнище на националните посланици на биологичното производство ще бъде през декември в Брюксел.