Във връзка със стартиращите теренни проверки на МЗХ, които ще продължат до 10-и Октомври, Фермер.БГ разговаря с директорът на Дирекция "Земеделие и регионална политика" в МЗХ.

 

Кое е най-важното по отношение на стартиращите теренни проверки? По коментари на фермерите общинските служби по земеделие няма да имат капацитет по места да извършват проверките?

Ние сме имали миналата година административен капацитет да направим 50 хил. проверки, а тази година са 34 200, които са по физически блокове заявени площи извън допустимия слой и мисля, че са около 2400 на база риск анализа, който се прави независимо от това дали е в слой или не в слой... и той е на база критерии ливади, пасища, трайни насаждения, в угъри, в екологично насочени площи и т.н.

 

Какво следва сега като последователност?
Пакетите вече са разпределени във всички области. Най-много проверки, около 4000 физически блока трябва да се проверят в Хасково. Имаме две области – Силистра и Видин, в които няма нито едно заявено извън допустимия слой, тоест няма да има нито една проверка, освен риск анализа. Това означава, че ако се наложи и имаме нужда от допълнителен административен капацитет, то ще командироваме хора от едни области в други за да окажат съдействие, както и вече сме го правили.

 

Какви срокове сте си поставили за приключване на теренните проверки?
До 10-ти Октомври. Това означава че има 40 дни. Това са 34 000 проверки, тоест по 800 проверки, разделени на 200 GPS-а, тоест излизат по 4 физически блока на ден.
Фермерите трябва да знаят, че към момента на заявяването, в момента когато са заявявали площите за подпомагане, те са декларирали, че площите са допустими за подпомагане. А тази допустимост е описана в Наредба 5 и 105. Следователно те са ги изчели и са декларирали, че са почистили площите си. 

Важно е а бъдат информирани всички кметове на общини, всички кметове на землища на съответните села. Едновременно с това съм наредил по досиетата да извадим телефоните на всеки един, което означава, че трябва да проведем 115 000 телефонни разговора.

 

Искате да кажете, че ще се обадите на всеки един, на който ще бъде направена теренна проверка?
Точно така, на всеки един и ще го поканим да присъства. Правим го за първи път с цел да намалим жалбите и претенциите, които имат след като вече се е минало на проверка. Затова нека и те да са там. Разбира се ние не проверяваме стопанина, това не е наша работа. Ние проверяваме целият физически блок, а този стопанин се е заявил като част от този физически блок. Затова когато правим проверките гледаме целият физически блок и частта, която е заявил като недопустима. Има зададени точки, от които оператора няма как да се отклони.

 

Очаквате ли тази година да се появи проблема от предходната година с това, че фермерите са изчистили площите си с шредери, но докато минат проверките по място пак е избунила растителност и да бъдат глобявани?
Има си критерий, в които тревата при животновъдите може да достигне до 70 см. Така, че са взети всички тези претенции, цялата практика на останалите държави в ЕС за да не се отклоняваме от нормите, защото тези норми са в съответните регламенти. Ние наблюдаваме 3 540 000 блока, от тях само 1%, дори по-малко от 1% са физическите блокове, които са заявени площи недопустими за подпомагане. Всяка година се наблюдават все по-малко такива площи и всяка година наблюдаваме от страна на животновъдите и от страна на всички, че има едно разбиране и площите са почистени.

 

Какво се случва с орто-фото снимките? Има ли проблеми със снимките от самолетите?
Не! Към датата на заявяването на площите фермерите декларират, че са в добро състояние. Самолета минава в средата на Юни и Юли месец и те по презумпция трябва да са ги почистили. Но едновременно с това, сега при дешифрацията, всички тези площи, нямаме никакви проблеми, защото сега е снимана Северната част на България . На практика само около Белоградчик, Руженци всички тези площи, които са заявени ще бъдат обект на пълен контрол и допълнителна проверка на място. На практика нямаме проблеми с обработваемата земя и с трайните насаждения. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!