Транснационален семинар срещу недекларираната заетост в сектор земеделие, ще се проведе на 10 и 11 май 2018 г. в хотел „Рамада Пловдив Тримонциум”, град Пловдив.
 
 
Международната работна среща се организира от Федерацията на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ) към КНСБ по европейски проект „RAISE UP – действия на терен, иновативни подходи и ангажираност на ключовите партньори за противодействие на недекларирания труд”.
 
Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров и зам.-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров ще открият международния семинар. Участие ще вземат и народните представители Дора Янкова, Светла Бъчварова, Хасан Адемов, български представители в Европейския Парламент.
 
В работната програма на транснационалния семинар ще участват Генералният секретар на Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни и туризъм (EFFAT) Арнд Спан, представители от Европейския икономически и социален съвет (ЕИСС), Главна инспекция по труда (ГИТ) и Национална агенция за приходите (НАП), Националния осигурителен институт (НОИ), неправителствени организации, експерти и синдикалисти от Италия, Австрия, Германия, Белгия, Чехия, Македония, Сърбия и България.
 
 
Първият панел от работната програма на семинара включва темите „Недекларираният труд в земеделието – въпрос на споделена отговорност“ и „Общата селскостопанска политика и мястото на работниците в нея“. Дискусията, модерирана от председателя на ФНСЗ Светла Василева ще представи гледните точки на институциите и синдикатите. Основни акценти от ситуационния анализ на тема „Недекларирания труд в земеделието за България” ще бъдат представени от Христина Митрева, топ експерт по социално осигуряване към КНСБ. 
 
Специален акцент в дискусията ще бъде поставен върху италианската мрежа за качествена заетост в земеделието, която ще бъде представена от Антонио Галиарди от италианския синдикат FLAI.
 
Вторият панел от семинарната програма включва „Превенция и противодействие на недекларирания труд”, както и общите транснационални действия чрез Платформата за недекларирана работа.
 
Дискусията с модератор Валентина Васильонова, зам.- председател на ФНСЗ ще представи добрите практики за противодействие на недекларирания труд. Австрийският модел на работа със сезонните работници, българо-германският опит по проект „Честна мобилност”, опитът от Белгия и Чехия ща бъдат презентирани от международните партньори по проекта RAISE UP, чиято основнa цел е чрез ангажиране на заинтересованите страни в политическа дискусия да се разработят отговорни политики и мерки в принос за справянето с недекларираната работа в земеделието.
 
Работната програма на международния семинар ще продължи с дискусия, посветена на бъдещето на селскостопанските работници през погледа на ключовите социални партньори. Представители на работодателските и неправителствени организации от сектор земеделие ще представят своите гледни точки. В панел, посветен на споделената отговорност за превенцията и ограничаването на недекларираната заетост, международните синдикални партньори ще обсъдят и ще обединят усилия и общи действия за съвместни решения на проблема.
 
#PayRise – Кампания за увеличаване на доходите
 
Транснационалната среща в Пловдив съвпада с европейската седмица на работното място за повишаване на доходите в земеделието в страните от Югоизточна Европа и кампанията за повишаване на доходите #PayRise.
 
В опита си да привлекат общественото внимание върху недопустимо ниските заплати на работниците в земеделието и тежките условия на труд в този отрасъл, както и да изразят непримиримостта си към двойните стандарти и неспазването на трудовите стандарти за сметка на обогатяване и развиване на сектора с най-голяма финансова подкрепа от европейски обществени средства ще бъде реализирана инициатива на ФНСЗ в рамките на международния семинар в Пловдив.
 
Участници по проекта ще посетят конкретни земеделски стопанства и ще проведат срещи с работниците на 11 май, в рамките на европейската и национална кампания за увеличение на доходите за достойно заплащане и достойни условия на труд на всяко работно място #PayRise.