Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) организира информационна кампания за своите членове, която ще се състои на 13 и 14 януари 2014 г. в Арбанаси, информират от НАЗ. Експерти от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Националната агенция по приходите (НАП) ще дадат разяснения и ще отговарят на въпроси на земеделски производители по актуални теми.

 

Форумът ще протече в две части, като в първия ден ще бъдат разгледани въпроси, свързани с рамката на Общата селскостопанска политика (ОСП) 2014-2020 г. и метода на прилагане на намален акциз за земеделско гориво. В програмата също се предвижда да бъде отделено внимание и на темата за борсовата търговия, видовете финансови инструменти и управление на риска.

 

На 14 януари (вторник) данъчни експерти ще запознаят ангажираните с воденето на счетоводна отчетност специалисти, с изискванията, отнасящи се до механизма на обратното начисляване на ДДС (в сила от 1 януари 2014 г.). Преди официалното начало на форума, Ангел Вукодинов, зам.-председател на НАЗ, ще представи накратко проекта „Хляб на мира” и участието на НАЗ в тази инициатива.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!