Оповестеният анализ на Министерството на финансите по отношение на фермерските бензиностанции компрометира целия селскостопански сектор със съдържащите се в него неверни и подвеждащи данни. Това посочват от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).
 
Заради продължаващото обсъждане между Парламентарната комисия по земеделие и храни, Министерството на финансите и браншовите организации от сектор „Земеделие“ относно това как да се отчита зареждането на течни горива в стопанствата на фермерите, НАЗ насрочи заседание на Разширения си управителен съвет на 2 февруари 2015 г. в с. Арбанаси.
 
[news]
 
Основна тема на срещата е незадоволителното протичане на преговорите по прилагането на новия чл.118 от ЗДДС, както и оповестеният анализ на Министерството на финансите. 

Фермер.БГ припомня, че според анализ на Министерството на финансите секторите Селско стопанство и Транспорт са и с най-голям дял от недекларираните доставки на горива (Селско стопанство - 48,1% и Транспорт - 34,5%).
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!