Общата численост на свинете в Дания е достигнала 12,6 млн. глави, което е с 1,5% по-малко, сравнено с началото на 2018 г. Това сочат данните, публикувани от статистическата служба на страната, анализирани от Съвета по развитие на земеделието и овощарството (AHDB), пише Meatinfo.

Оптимизъм за цените на свинското и на говеждото месо

Според експертите от AHDB стадото от свине в Дания е намаляло почти с 3% през четвъртото тримесечие на 2018 г., сравнено с третото тримесечие. Както поясняват те, към края на годината това е нормално явление, доколкото се наблюдава сезонен спад.

Племенното стадо също е намаляло – с 1% в годишно изражение. Това може да окаже натиск върху производството на прасенца в близко бъдеще. Числеността на прасетата през отчетния период е намаляла с по-малко от 1% в годишно изражение, макар експертите да отбелязват повишаване на производителността на свинете-майки.