Всеки четвърти служител на държавната компания „Напоителни системи“ работи в администрацията, след като във фирмата са извършени съкращения. 
 
 
Това стана ясно от писмен отговор на земеделския министър Румен Порожанов на парламентарен въпрос, поставен от народния представител проф. Светла Бъчварова.
 
„Към настоящия момент е осъществена оптимизация на персонала в „Напоителни системи“ ЕАД, като общият брой на заетите служители е 1 589“, отбелязва министър Порожанов.
 
Данните показват, че в администрацията на централното управление и 14-те клона на дружеството в страната са заети общо 440 човека или 28% от служителите, а специализираният персонал е 1 149 човека. Така средно на всеки трима работници се пада по един администратор.
 
Най-много специалисти има в клоновете „Струма-Места“ (173 човека), „Марица“ (125 човека) и „Мизия“ (121 човека), а най-малко – в „Бургас“ (27 човека), „Хасково“ (32 човека) и „Шумен“ (34 човека).
 
В Централното управление на „Напоителни системи“ работят 62-ма души. Администрацията е най-голяма в клоновете „Марица“ и „Струма-Места“ - по 50 човека, а е най-малка във „Видин“ - 12 човека, и в „Бургас“ - 16 човека.