Досега месец ноември беше съвсем спокоен. Промените в цените на основните зърнени контракти по световните пазари бяха минимални, съобщават експертите от Софийската стокова борса.

Ще видим ли тази зима цена от 250 долара за тон пшеница?

По думите им няма очертана тенденция нито при пшеницата, нито при царевицата в САЩ, където котировките леко се движат нагоре-надолу. В Чикаго хлебното зърно се търгуваше на 228,00 долара/тон.

Във Франция цената на пшеницата е надолу с 4 евро, достигайки 177,50 евро/тон. В Русия и Украйна тя е без промяна, търгувайки се съответно по 207,00  и 206,00 долара/тон. 

Няма промяна и в цената на царевицата в САЩ и Украйна, където котировките са съответно 173,00 долара/тон и 168,00 долара/тон. Във Франция след сериозното предишно поевтиняване има едва забележимо помръдване надолу с 0,50 евро до 163,25 евро/тон. 

При ечемика и в Украйна, и във Франция няма движение и цените се запазват – 187,00 долара/тон и 167,00 евро/тон. Рапицата в Европейския съюз се повиши с 1,25 евро до 389,25 евро/тон.

„В подкръг „Зърно“ котировките останаха без особена промяна след сделките от средата на октомври“, отбелязват анализаторите.

Хлебна пшеница от място се предлага в диапазона от 380,00 до 340,00 лв./тон, а търсенето е на 290,00–320,00 лв./тон. При фуражната пшеница има движение нагоре, като търговците предлагат на 310,00–300,00 лв./тон, а търсенето е на 280.00–290.00 лв./тон. 

Царевицата върви по 230,00–240,00 лв./тон от купувачите и 250,00–260,00 лв./тон от продавачите. 

За маслодаен слънчоглед има търсене на 550,00–580,00 лв./тон, а предлагането е от 590,00 до 600,00 лв./тон.