Стойността на замразените бройлери на пазара на едро се стабилизира, като надхвърли едва с 1.1% средната цена през предходната година, показва анализ на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Усложнената ветеринарна обстановка в сектора през 2017 г. – възникването на огнища на птичи грип в страната и кризата с наличие на фипронил в птичите продукти, е засегнала в незначителна степен пазара на пилешко месо.
 
Традиционно консумацията на птиче месо в страната е най-висока в сравнение с останалите видове месо. Средната цена на замразените бройлери през 2017 г., съобщена от кланиците за бяло месо, е с 1,1% над нивото от предходната година, като достига 286,68 лв./100 кг, или 2,87 лв./кг (без ДДС).
 
Източник: Дирекция "Животновъдство" на МЗХГ
 
Цената остава относително стабилна, като в началото на годината отбелязва по-съществени колебания. В периода януари – март тя се е движила между 265 и 290 лв./100 кг, след което слабо е спаднала - с 2,7%, и през следващите три месеца от април от до юни се е задържала на нива от 282 лв./100 кг.
 
През юли 2017 г. стойността на едро на замразените бройлери нараства с сравнение с предходния месец, като достига 296 лв./100 кг. Увеличението продължава също и през август и септември, когато са отчетени съответно  300 и 302 лв./100 кг.
 
През последното тримесечие на 2017 г. обаче средната цена пада и се движи между 287 и 290 лв./100 кг. 
 
Информацията от центровете за опаковане в България потвърждава наблюденията за значително поскъпване на яйцата за консумация – размери L и M, през изминалата година.
 
 
 
Средната  им цена е била 248,05 лв./100 кг или 0,15 лв./брой без ДДС, което е с 14,7% над средната година по-рано - 216,27 лв./100 кг.
 
„Важно е да се подчертае, че в рамките на годината цените на яйцата са по-високи през есенно-зимния сезон и по-ниски през пролетта и лятото“, изтъкват експертите от Дирекция „Животновъдство“ на МЗХГ.
 
 
Източник: Дирекция "Животновъдство" на МЗХГ
 
Техният преглед показва, че 2017 г. започва със средна цена от 245 лв./100 кг и до края на април тя се задържа около нива от 250 лв./100 кг, въпреки повишеното търсене преди Великден. 
 
Обичайно в периода от май до юли стойността им пада и достига 196-204 лв./100 кг, или средно с около 20% под отчетената предходните месеци. 
 
От август обаче започва плавно поскъпване. Средната цена прехвърли нивата от 235 лв. и 321 лв./100 кг, като най-високата стойност беше отчетена през ноември – 327 лв./100 кг или 0.20 лв. за брой.
 
„Формирането на цените на яйцата се определя от редица фактори, като водещи са технологията на отглеждане, биологичните особености на птиците, търсенето и предлагането на пазара, както и въведените през годината ветеринарно - ограничителни мерки“, коментират експертите от МЗХГ.