По оперативни данни, към 23 юни 2016 г. жътвата на есенници продължава с бързи темпове. Това сочи Оперативният анализ на МЗХ от 29 юни 2016 г. До момента са прибрани 55,3 хил. тона пшеница, 299 хил. тона ечемик, 23 хил. тона маслодайна рапица и 790 тона тритикале. В сравнение със същия период на 2015 г., продукцията от пшеница е около 4 пъти повече, а тази от ечемик и маслодайна рапица, съответно с 65,2% и 5,3%. На този етап при пшеницата, ечемика и маслодайната рапица се отчита по-висок среден добив спрямо предходната година.
 
 

Оперативен анализ на основни земеделски култури към 29.06.2016 г. (Бюлетин № 26/2016)