Министерство на земеделието и храните представи законодателни промени, които се подготвят в защита на малките животновъдни стопанства. Те бяха разяснени от д-р Деница Динчева, Дирекция Животновъдство на семинар, организиран от АЗПБ.

Облекчават се отстоянията между животновъдните обекти, увеличен е диапазонът на фермите, за които изискванията на Наредба 44 не се отнасят, облекчени са и изискванията при категоризация на млечните ферми. Предоставя се възможност на ферми отглеждащи от 3 до 10 броя млечни крави да осигурят хладилно съхранение на млякото.

Въведени са ферми, които могат да отглеждат самостоятелно или заедно  до 10 броя ЕПЖ с приплодите им до едногодишна възраст; до 50 броя ДПЖ с приплодите им до 6-месечна възраст; до 10 броя еднокопитни с приплодите им до едногодишна възраст; до 120 броя зайци; до 350 броя кокошки носачки и до 500 броя бройлери. Те не трябва да се спазват изисквания за минимални разстояния между два различни обекта. Разстоянията между животновъдните обекти за отглеждане на различни видове животни е най-малко 25 м., измерено межди сградите на животновъдните обекти.

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!