През 2013 г. и 2014 г. продължава тенденцията към преминаване на все повече млечни ферми в І-ва група. Това се казва в доклад на МЗХ за развитието и перспективите в млечния сектор у нас. Към м. октомври 2014 г. фермите, категоризирани в І-ва група достигат 3 646 броя (с 370 повече спрямо края на 2013 г.), а отглежданите в тях млечни крави са близо 150 хил. броя.

 

Брой категоризирани ферми за производство на сурово краве мляко и отглеждани в тях животни, декември 2012 – октомври 2014 г. :

ферми за мляко

 

Въпреки постепенния напредък, делът на стопанствата за производство на мляко, които не отговарят на хигиенните изисквания, установени в Регламент (ЕО) № 853/2004, остава значителен, се посочва още в анализа на МЗХ. Към 1 октомври 2014 г. фермите в III-та група са 33 002 броя, като в тях все още се отглежда по-голямата част от млечните крави в страната (172 475 броя).

 

Част от дребните стопани в сектора, които се затрудняват да приведат фермите си в съответствие с европейските изисквания за добив на качествена млечна суровина, пренасочват дейността си към месно говедовъдство. Това е и един от основните фактори за отчетеното нарастване на броя на месодайните крави през последните няколко години. Към м. ноември 2013 г. месодайните крави достигат 39 670 броя – с 39% повече спрямо предходната година, като вече надхвърлят 11% от общия брой крави в страната.


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!