Правителството одобри българската позиция за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие, което ще се проведе в периода 4-6 май в Атина. Определената тема за дискусия е „Превръщане на европейското земеделско многообразие в предимство“.

 

Според българската страна, в съвременните условия на глобализация и увеличаващо се население нараства и търсенето на хранителни продукти, което утвърждава селското стопанство като приоритетен отрасъл. В бъдеще земеделските производители ще трябва да произвеждат повече качествена и разнообразна продукция с влагане на по-малко усилия и финансов ресурс.

 

Това може да бъде постигнато чрез разработването на инструменти, които да насърчат иновациите в селското стопанство като запълнят съществуващите пропуски между научните изследвания и земеделската практика и като улесняват комуникацията и сътрудничеството между заинтересованите страни.

 

Правителството одобри и доклад за резултатите от проведеното през април заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство. Министрите на земеделието проведоха обмен на мнения по доклада на Комисията относно прилагането на разпоредбите, отнасящи се до организациите на производителите, оперативните фондове и програми в сектора на плодовете и зеленчуците след реформата от 2007 г.

 

Повечето държави-членки се съгласиха, че най-добрият начин да се подобри степента на организираност в сектора на ниво ЕС е опростяване на съществуващите инструменти, което би улеснило достъпа до системата.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!